Протокол оцінки доступності – основа для роботи державних інспекторів

ВГОІ «Група активної реабілітації» в партнерстві з Національною Асамблеєю інвалідів України виступила з ініціативою про створення єдиного «Протоколу дотримання вимог законодавства у сфері містобудівельної діяльності, будівельних норм, державних стандартів щодо безперешкодного доступу мало мобільних груп населення до будинків та споруд». Дана ініціатива підтримана Мінрегіонбудом та Державною архітектурно–будівельною інспекцією України і відповідає вимогам чинного законодавства України.

Ідея створення єдиного Протоколу виникла з того, що аналізуючи звіти та дані від громадських організацій, незалежних консультантів, державних структур щодо забезпечення доступності, «ГАР» та «НАІУ» дійшли висновку, що нерідко відбувається непорозуміння при оприлюдненні висновків «аудиторів» через брак знань ними ДБН; зосереджується увага тільки на проблемі окремої нозології; неправильно оформлені висновки перевірок призводять до не усунення «недоступності» і породжуються нові бар'єри.

Тому для створення в Україні єдиної системи оцінки доступності споруд/приміщень, введення ефективного контролю при прийнятті об'єктів житлового та громадського призначення в експлуатацію щодо їх архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, забезпечення принципів доступності, які гарантовані ст. 9 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю і було розроблено даний Протокол.

Впровадження даного Протоколу відповідатиме вимогам часу, зокрема виконання ст.9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, постановам Уряду на виконання Указів Президента України щодо дотримання прав осіб з інвалідністю на безперешкодний доступ в середовищі. Окрім того, буде добрим інструментом для органів Держархбудконтролю при виконанні Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Затвердження ДАБІ України та Мінрегіоном України запропонованого на розгляд єдиного Протоколу оцінки доступності сприятиме:

  • створенню в Україні єдиної системи оцінки доступності споруд/ приміщень;
  • ефективному контролю при прийнятті об'єктів житлового та громадського призначення в експлуатацію щодо їх архітектурної доступності для МГН;
  • забезпеченню принципів доступності, які гарантовані ст. 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Ініціатива громадських організацій була підтримана Державною архітектурно–будівельною інспекцією України, що свідчить про спільність дій по виконанню Національного плану дій по виконанню вимог Конвенції ООН по правам людей з інвалідністю. Завдяки досягнутим домовленостям, в серпні було проведено третє спільне навчання для інспекторів ДАБІ щодо використання даного Протоколу. Від всіх залучених до навчань інспекторів надійшли позитивні відгуки про ефективність та практичну користь таких заходів. Національна Асамблея інвалідів України і надалі буде продовжувати свою роботу в напрямку створення доступного і безпечного середовища для мало мобільних груп населення. НАІУ є єдиною організацією в Україні, яка проводить такі навчальні заходи.

Прес-служба НАІУ

Дополнительная информация