ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання колегії Державної архітектурно-будівельної інспекції України

7 лютого 2014 року, 11-00

Зал засідань Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

Про підсумки роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів у 2013 році та виконання Плану роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2013 рік

Доповідач - Рибак Олександр Володимирович, Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Співдоповідачі:

 1. Григор Анатолій Федорович, перший заступник Голови Держархбудінспекції України
 2. Сергієнко Олександр Васильович, начальник Управління дозвільних процедур

Виступаючі:

 1. Спицький Олег Миколайович, виконавчий директор громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури»
 2. Скрипка Наталія Сергіївна, виконавчий директор громадської організації «Національна Асамблея інвалідів України»
 3. Кирилюк Олег Васильович, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області
 4. Солоннікова Ірина Миколаївна, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області
 5. Шушняк Богдан Богданович, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області

Інформаційно-аналітичні матеріали (звіт) про підсумки роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів у 2013 році та виконання Плану роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2013 рік

1. Загальна частина

Робота Державної архітектурно-будівельної інспекції України у 2013 році здійснювалася відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 439/2011, Плану та Організаційно-технічних заходів з реалізації Плану роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2013 рік, схваленого на засіданні колегії Держархбудінспекції України 24 січня 2013 року і затвердженого наказом Держархбудінспекції України від 29.01.2013 № 19, з урахуванням змін у законодавстві та пропозицій до законодавства, внесених до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, та виходячи з наявних фінансових ресурсів, передбачених Держбюджетом на фінансування Інспекції.

Із запланованих 79 заходів повністю виконано 77, частково - 2 (через відсутність фінансування).

У звітному періоді Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами забезпечено належний контроль за дотриманням законодавства, будівельних норм і правил, проектних рішень під час будівництва об'єктів різного призначення та їх технічної експлуатації.

Держархбудінспекцією України здійснено організаційно-методичні заходи щодо оптимізації практичних процедур прийому та видачі документів дозвільного характеру, у тому числі через центри надання адміністративних послуг, розроблено перші етапи електронної системи дозвільних процедур у будівництві, узгоджено підходи до формування статистичної звітності про введення в експлуатацію об'єктів будівництва, зокрема житлового.

Удосконалено порядок формування даних Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єктів до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів (далі - Єдиний реєстр).

Як результат, Держархбудінспекцією України та її територіальними органами забезпечено збільшення на 6 відсотків кількості оформлення документів, що дають право на початок будівельних робіт (зі 110 до майже 116 тисяч), яке стало наслідком реформи дозвільної системи у будівництві.

З метою послаблення тиску контролюючих структур на учасників будівельного ринку зменшено удвічі кількість контрольних заходів з державного архітектурно-будівельного контролю.

У той же час більше ніж удвічі зросла сума накладених штрафів, а рівень їх сплати до державного бюджету - у півтора рази.

Здійснено організаційно-методичні заходи щодо вдосконалення практичних процедур прийому документів та видачі ліцензій.

У 2013 році порівняно з попереднім роком зменшено майже удвічі кількість виданих ліцензій, у той час як кількість перевірок суб'єктів господарювання стосовно дотримання ними ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, збільшилася більше ніж удвічі.

У наступних розділах наведена більш детальна інформація про роботу Держархбудінспекції та її територіальних органів за окремими напрямами.

2. Нормативно-правові засади 
діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Виконуючи одне з основних завдань Держархбудінспекції України щодо внесення пропозицій з формування політики з питань державного архітектурно- будівельного контролю та з метою вчинення подальших кроків щодо спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у сфері містобудування Держархбудінспекцією України підготовлено низку нормативно-правових актів, спрямованих у тому числі на вдосконалення процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема Кабінетом Міністрів України прийнято розроблені Держархбудінспекцією України постанови, які набрали чинність:

 • від 22.05.2013 № 417 «Про внесення змін до пункту 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. № 483»;
 • від 22.05.2013 № 356 «Про внесення змін у додаток до Порядку забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників необхідними засобами»;
 • від 02.10.2013 № 735 «Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
 • від 30.10.2013 р. № 918 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. ]ЧЬ 461 і від 13 квітня 2011 р. № 466».

Крім того, врегулювання відносин у сфері державного архітектурно- будівельного контролю відбулося і шляхом прийняття нормативно-правових актів Мінрегіону, підготовлених Держархбудінспекцією України, зокрема наказів:

 • від 19.03.2013 № 95 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж»;
 • від 01.10.2013 № 476 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20 квітня 2010 року № 133»;
 • від 16.12.2013 № 588 «Про затвердження Порядку проведення «гарячої» телефонної лінії в Державній архітектурно-будівельній інспекції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2013 за № 2236/24768;
 • від 16.12.2013 № 587 «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2013 за № 2235/24767.

Слід зазначити, що в рамках ініціатив Президента України щодо впровадження економічних реформ прийняття зазначених нормативно-правових актів забезпечило у сфері містобудування:

 • удосконалення законодавства у сфері проходження дозвільно-реєстраційних процедур та спрощення таких процедур;
 • регламентування порядку скасування повідомлення або декларації та внесення змін до них та дій замовників та посадових осіб інспекцій у разі настання фактів, які потребують скасування декларацій або внесення змін до них;
 • відміну необхідності приймати в експлуатацію будинки, побудовані до 1992 року;
 • спрощення процедури узаконення самовільно побудованих будинків;
 • вдосконалення порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
 • деталізацію процедурних питань накладення штрафів та встановлення чітких нормативних приписів для посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, що унеможливлює здійснення ними нерегламентованих дій під час накладення штрафів;
 • удосконалення адміністративної діяльності центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Вдосконалення зазначеної нормативно-правової бази - це доступність та спрощення, узгодженість контрольних, а також дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві.

3. Виконання дозвільних і реєстраційних функцій
у будівництві

Протягом 2013 року у Єдиному державному реєстрі зареєстровано 116199 документів на початок будівельних робіт, що на 6 % більше ніж у 2012 році. У тому числі зареєстровано 55730 повідомлень про початок виконання будівельних робіт (що становить 48% від загальної кількості дозвільних документів), 59476 декларацій про початок будівельних робіт (51% від загальної кількості дозвільних документів) та 1017 дозволів на виконання будівельних робіт (майже 1% від загальної кількості документів).

Щодо введення об'єктів в експлуатацію, то протягом 2013 року зареєстровано 66951 декларацію про готовність об'єктів до експлуатації, що на 5% більше ніж у 2012 році, та видано 861 сертифікат про готовність об'єкта, що відповідає показнику минулого року.

Також у рамках «будівельної амністії» протягом звітного періоду зареєстровано 30271 декларацію про готовність до експлуатації об'єктів, збудованих без отримання дозволу.

Аналіз структури дозвільних документів на початок будівельних робіт у розрізі регіонів свідчить, що найбільшу кількість документів протягом року зареєстровано інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю: у Донецькій (8172), Львівській (2857), Луганській (2843), Київській (2753), Дніпропетровській (2555) областях. Крім того, Держархбудінспекцією України зареєстровано 3646 дозвільних документів.

Найбільшу кількість введених в експлуатацію об'єктів зареєстровано у Донецькій області (7822), Автономній Республіці Крим (4548), Київській області (4383). Крім того, Держархбудінспекцією України зареєстровано 3786 об'єктів.

Держархбудінспекцією України забезпечується щомісячне надання Держкомстату переліків введених в експлуатацію об'єктів будівництва, зокрема житлового, для формування статистичної звітності.

Держархбудінспекцією України здійснено ряд заходів щодо впровадження електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві.

З 1 грудня 2012 року впроваджено нову програму ведення Єдиного реєстру. Наразі ця програма доопрацьовується і в подальшому дозволить здійснювати декларативні процедури через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції України.

З цією метою розроблюється технологія створення та випробовування дослідного зразка підсистеми статистичного спостереження обсягів документів дозвільного та декларативного характеру у розрізі видів будівництва на основі даних єдиного реєстру отриманих повідомлень, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкту до експлуатації та виданих сертифікатів, повернення декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів.

Досліджується та розроблюється методологія статистичного спостереження обсягів введення в експлуатацію житла на основі даних єдиного реєстру отриманих повідомлень, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкту до експлуатації та виданих сертифікатів, повернення декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів.

4. Контрольно-інспекційна робота

У 2013 році в частині здійснення планових заходів державного архітектурно-будівельного контролю Держархбудінспекцією України розроблено форми звітності за результатами проведення планових заходів державного архітектурно-будівельного контролю, сформовано та доведено до територіальних органів загальні переліки питань для здійснення планових інспекційних заходів, розроблено рекомендації з питань здійснення планових заходів архітектурно-будівельного контролю тощо.

Результатом роботи Держархбудінспекції України у напрямку послаблення тиску контролюючих структур на учасників будівельного ринку стало зменшення кількості планових перевірок об'єктів будівництва. Так, (у 2013 році кількість контрольних заходів порівняно з минулим роком скоротилася більше ніж удвічі. Так, якщо в минулому році було проведено 10886 планових перевірок, то у 2013 році - 4359.

При цьому, за результатами проведених у 2013 році територіальними органами Держархбудінспекції України планових перевірок (за оперативними даними) видано 4157 приписів про усунення порушень містобудівного законодавства, з яких виконано ЗОЮ (72 % від виданих).

Накладено більше 54 мільйонів гривень штрафних санкцій (у тому числі згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення - 10 мільйонів гривень та згідно із Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» - 44 мільйони гривень) та стягнуто більше 24 мільйонів гривень штрафних санкцій (у тому числі згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення - 8 мільйонів гривень та згідно із Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» - 16 мільйонів гривень).

Передано до Державної виконавчої служби більше 17 мільйонів гривень (у тому числі згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення - 1 мільйон гривень та згідно із Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» - більше 16 мільйонів гривень).

У розвиток напрямку роботи щодо зменшення тиску контролюючих структур на суб'єктів будівельного ринку розроблено проект Переліку правопорушень у сфері містобудівної діяльності, накладення штрафних санкцій за скоєння яких доцільно здійснювати у разі невиконання припису про їх усунення, який наразі пройшов обговорення на засіданнях Громадської ради при Держархбудінспекції України та Науково-експертної ради Держархбудінспекції України. Наразі готуються відповідні пропозиції Мінрегіону.

У 2013 році в частині здійснення позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю територіальними органами Держархбудінспекції України проведено 49 830 позапланових перевірок об'єктів будівництва, в тому числі 35 124 перевірки щодо фізичних осіб і 14 706 перевірок
- щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це на 11 % менше від кількості позапланових перевірок, проведених у 2012 році, загальна кількість яких склала 55 306.

Виявлено порушення містобудівного законодавства на 15 476 об'єктах будівництва (31 % від загальної кількості перевірених).

За результатами виявлених порушень видано 14 526 приписів про усунення порушень у сфері містобудівної діяльності, з яких виконано 7 536 (52 % від виданих), не надійшов термін виконання по 6 478 приписах (45 %), 3 % виданих приписів знаходяться на оскарженні або оскаржені.

Накладено штрафних санкцій на суму 312 мільйонів гривень, стягнуто - 37 мільйонів (12 %), передано до Державної виконавчої служби - 99 мільйонів гривень (31 %).

Крім цього, у звітному періоді проведено 23 687 позапланових перевірок відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.03.2013 №95. За результатами проведених позапланових перевірок накладено штрафних санкцій майже на 14 мільйонів гривень, 13 мільйонів з яких сплачено до державного бюджету.

Таким чином, за результатами контрольних заходів територіальними органами Держархбудінспекції України накладено 380 мільйонів штрафних санкцій, з яких сплачено до державного бюджету 74 мільйони гривень, що становить 20 відсотків. Порівняно з 2012 роком кількість накладених штрафних санкцій збільшилася у 2,3 раза, кількість стягнутих - у півтора рази.

5. Ведення претензійно-позовної роботи

У рамках наділених повноважень, пов'язаних із виконанням завдань щодо захисту інтересів держави з питань здійснення державного архітектурно- будівельного контролю Держархбудінспекція України здійснює такі повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи.

Така робота здійснюється шляхом участі інспекцій державного архітектурного контролю у судових провадженнях як позивачів, відповідачів чи третіх осіб.

У випадку порушення інтересів держави з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю інспекціями невідкладно вживаються всі можливі заходи щодо захисту у судовому порядку.

Так, протягом 2013 року кількість судових проваджень, у яких стороною по справі є Держархбудінспекція України або її територіальний орган, становить понад 8790 справ, що майже удвічі більше порівняно з минулим роком, коли кількість судових проваджень складала 4500. Із загальної кількості відкритих у 2013 році судових проваджень понад 13% прийнято на користь інспекцій, 9% - не на користь інспекцій, 8% - рішення, прийняті щодо інспекцій як третіх осіб, інші 30% справ перебувають у провадженні.

Загалом у більшості випадків предметом судового розгляду є справи щодо:

 • оформлення права власності на самочинно збудований об'єкт, у таких випадках інспекції залучаються в якості третіх осіб;
 • знесення самочинно збудованих об'єктів;
 • скасування реєстрації декларації про початок підготовчих, будівельних робіт, а також декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (зокрема з підстав допущення технічних помилок або декларування неправдивих даних), скасування дозволів, ліцензій;
 • скасування постанов по справах про адміністративні правопорушення.

Що стосується примусового виконання постанов про накладення штрафів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» то загальна їх кількість складає понад 4800 постанов, направлених до органів державної виконавчої служби, що у порівнянні з минулим періодом (понад 1970 постанов) свідчить про збільшення кількості виконання постанов у примусовому порядку удвічі. З них виконано 21%, перебуває на виконанні 79 %.

6. Здійснення ліцензування будівельної діяльності

У 2013 році Держархбудінспекцією видано 4919 ліцензій, що майже вдвічі менше порівняно з 2012 роком (було видано 8704 ліцензії).

Це пов'язано з тим, що з березня 2012 року відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 № 148 до постанови Кабінету Міністрів від 05.12.2007 № 1397, порядок ліцензування розповсюджується на господарську діяльність, пов'язану з будівництвом об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV і V категорії складності.

На виконання зазначених змін та створення декларативної системи видачі ліцензій Держархбудінспекцією України оптимізовано процедуру ліцензування для суб'єктів господарювання, а саме:

 • подача документів на одержання (переоформлення, дублікат, копія для відокремленого підрозділу, внесення змін до переліку видів робіт, анулювання) ліцензії та їх одержання за бажанням ліцензіата (зазначається у заяві) може проводитись як до територіальних органів, так і до Держархбудінспекції України;
 • розгляд документів та прийняття рішення про видачу (переоформлення, дублікат, копії для відокремленого структурного підрозділу, внесення змін до переліку видів робіт, анулювання) ліцензії приймається центральним органом - Держархбудінспекцією України;
 • контроль за додержанням ліцензійних умов проводиться територіальними органами відповідно до затверджених квартальних планів перевірок. Результати перевірок неупереджено розглядаються ліцензійною комісією Держархбудінспекції України, на підставі висновку якої видається відповідний розпорядчий документ.

Держархбудінспекцією України здійснено ряд заходів щодо створення основи для запровадження «електронного документообігу», але у зв'язку з обмеженістю фінансування ця робота призупинена.

З метою вироблення єдиного підходу до проведення територіальними органами контрольних заходів за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов, Держархбудінспекцією України розроблено Методику планування територіальними органами контрольних заходів щодо перевірки дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов та Практичний коментар щодо кваліфікації порушень ліцензійних умов, які визначили однозначні критерії їх проведення.

У 2013 році територіальними органами Держархбудінспекції проведено 4374 перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ліцензійних вимог, з яких 3830 планових і 544 позапланових. За результатами перевірок анульовано 994 ліцензії.
Порівняно з 2012 роком, у якому територіальними органами Держархбудінспекції України було проведено 2006 перевірок суб'єктів господарювання, з яких 1858 планових і 148 позапланових, кількість перевірок зросла більше ніж удвічі.

7. Питання фінансування Держархбудінспекції України

Кошторис Державної архітектурно-будівельної інспекції України за 2013 рік за загальним фондом виконано на 97,8%, у тому числі по центральному апарату - на 98,2%.

На результат виконання кошторису за загальним фондом вплинуло недофінансування видатків у 4 кварталі 2013 року - 389051 грн. (0,5%), наявність на 31.12.2013 кредиторської заборгованості у територіальних органів - 466385,18 грн.(0,5%) та повернення в бюджет невикористаних коштів - 998031,25 грн. (1,2%), з яких за захищеними статтями видатків - 845132,77 грн., у тому числі за комунальними платежами - 641972,49 грн., що були передбачені з урахуванням прогнозної площі орендованих приміщень та фактичних показників попереднього періоду; економія фонду оплати праці - 7663,13 грн. та економія за відрахуваннями ЄСВ - 195497,15 грн. - за лікарняними листками через знижену ставку 33,2 % (замість 36,3 %), а також через перерахування ЄСВ з декретних виплат, які відшкодовуються ФСС з ТВП.

Решту повернутих коштів складають видатки за незахищеними статтями - 152898,48 грн., у т.ч. на відрядження - 28142,06 грн., інші видатки - 7573,32 грн., на передплату предметів, матеріалів - 80609,21 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 25159,34 грн., на навчання - 11414,55 грн. (загалом через специфіку розрахункового обслуговування ДКСУ).

Паспортом бюджетної програми за кодом 2752010 на 2013 рік бюджетних призначень не було передбачено, враховуючи законодавчі зміни, що регулюють питання внесення плати за адміністративні послуги. Кошторисні призначення Державної архітектурно-будівельної інспекції України за 2013 рік за спеціальним фондом містять виключно натуральні надходження майна, виявленого та поставленого на облік за результатами інвентаризацій на суму 83238,00 грн. (інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області та у м. Севастополі), касові видатки відповідно складають 83238,00 грн. (100%). Розбіжність між касовими та фактичними видатками обумовлена зменшенням залишків матеріалів, придбаних за рахунок спеціального фонду у попередніх періодах та списаних у звітному періоді на загальну суму 156016,77 гривень.

Рівень виконання кошторису у 2013 році порівняно з 2012 роком зріс на 4,3%, що певною мірою пояснюється зменшенням у звітному періоді кредиторської заборгованості на 2610,5 тис.грн. (3,1%) порівняно з показниками на початок 2013 року, а також збільшенням рівня відшкодування комунальних видатків та видатків на відрядження (дані наведені у таблицях).

8. Постійна координація та контроль за здійсненням територіальними органами покладених на них завдань, проведення перевірок діяльності зазначених органів

З метою надання методичної і практичної допомоги територіальним органам Держархбудінспекцією України проведено:

 • перевірки діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, у Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях щодо дотримання вимог законодавства з питань державного архітектурно-будівельного контролю, фінансової діяльності, роботи з кадрами, стану правової роботи, ліцензування, питань запобігання та виявлення корупції;
 • перевірки виконання заходів з усунення недоліків, виявлених під час комплексних перевірок;
 • перевірки дотримання антикорупційного законодавства в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській областях.

Крім того, 40 відсотків територіальних органів протягом року були охоплені цільовими перевірками з питань проведення планових та позапланових заходів контролю, виконання дозвільних і реєстраційних функцій, роботи з ліцензування.

У рамках цієї роботи Держархбудінспекцією України розроблено ряд конкретних пропозицій щодо проведення фінансового аудиту у територіальних органах, методичних рекомендацій з питань ведення договірної роботи та позовної діяльності, відпрацьовано механізм координації діяльності територіальних органів Держархбудінспекції України з питань здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

Щокварталу проводяться виробничі наради з керівниками територіальних органів. Також протягом 2013 року проведено ряд технічних нарад з питань організації контрольно-інспекційної роботи, реєстрації дозвільних документів, кущові наради-семінари з питання запровадження методик здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю, семінари з керівниками бухгалтерських і кадрових служб тощо.

9. Робота з кадрами

Станом на 1 січня 2014 року в Державній архітектурно-будівельній інспекції України працює 93 працівники із 106, передбачених штатним розписом (із них 7 осіб знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

З початку 2013 року до апарату Держархбудінспекції України призначено на посади 25 осіб із них: за результатами конкурсу - 10 осіб, за результатами стажування - 15 осіб. Звільнено з займаних посад 10 осіб.

За віком склад працівників Інспекції розподіляється так:

 • до 27 років - 11 осіб (11,8% від загальної чисельності);
 • від 28 до 45 років - 52 особи (55,9% від загальної чисельності);
 • від 46 до 54 років - 20 осіб (21,5% від загальної чисельності);
 • 55 років і старші- 10 осіб (10,8% від загальної чисельності).

Середній вік працівників Інспекції - 41 рік, середній стаж державної служби - 15 років.

87 працівників мають повну вищу освіту, 2 - базову вищу освіту, 4 - середню технічну освіту.

Серед працівників апарату Держархбудінспекції України 2 мають науковий ступінь, 1 працівник здобув післядипломну освіту за напрямками підготовки «Державне управління» та «Державна служба».

Якісний склад (за освітою) керівного складу Інспекції такий:

 • інженерів-будівельників - 19;
 • інженерів (інших спеціалізацій) - 2;
 • економістів - 4;
 • юристів -3;
 • інше - 3.

З них магістрів державного управління - 1.

Якісний склад (за освітою) інших працівників Інспекції такий:

 • інженерів-будівельників - 18;
 • архітекторів - 3;
 • інженерів (інших спеціалізацій) —11;
 • юристів - 8;
 • економістів, фінансистів -11;
 • менеджерів у галузі будівництва - 3;
 • інше - 8.

Із фактично працюючих державних службовців 39 працівників чоловічої статі та 54 - жіночої. У відсотковому співвідношенні - 42 % чоловіків та 58 % жінок. Керівний склад Інспекції (Голова, його заступники, начальники управлінь, самостійних відділів, їх заступники, завідувачі секторів) складають 15 чоловіків і 16 жінок. У відсотковому співвідношенні відповідно - 48 % та 52 %.

Загалом по Інспекції на сьогодні фактично працює 86 працівників, що складає 81% від кількості, передбаченої штатним розписом.

Відповідно до Порядку організації та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012, організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держархбудінспекції України. За 2013 рік здійснено такі перевірки відомостей щодо 10 осіб. За результатами спеціальної перевірки призначено на посади 10 осіб.

Система територіальних органів державного архітектурно-будівельного контролю налічує 27 інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Гранична чисельність працівників територіальних органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року №319 «Про внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 і від 14 листопада 2011 р. № 1184», становить 1307 штатних одиниць.

Станом на 31 грудня 2013 року призначено 26 керівників територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України (наразі вакантною є посада начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській області).
Із загальної кількості заступників, яка станом на 31 грудня 2013 року складала 53 особи, призначено 49. Вакантними станом на зазначену дату є посади перших заступників і заступників начальників в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.

З 1 січня до 31 грудня 2013 року змінено 4 начальників і звільнено 33 заступники начальників територіальних органів Держархбудінспекції України (звільнення заступників відбувалося у зв'язку із реорганізацією інспекцій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 319).

Станом на 31 грудня 2013 року стовідсотково заповнено штат лише в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області та у м. Севастополі.

Протягом 2013 року 244 державні службовці територіальних органів Держархбудінспекції України підвищили свою кваліфікацію.

У 2013 році 4 працівникам сфери державного архітектурно-будівельного контролю присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник України», 7 працівників нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 17 - Почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і 74 працівники - Почесною грамотою Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

10. Організаційна робота

З метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України, та для колективного і всебічного обговорення найважливіших напрямів її діяльності при Інспекції діє дорадчий орган - колегія Держархбудінспекції України.

Протягом 2013 року проведено 4 засідання колегії, на яких розглянуто 16 питань.

Забезпечення громадського контролю за діяльністю Держархбудінспекції України, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю здійснювалося у рамках засідань консультативно-дорадчих органів - Громадської ради при Держархбудінспекції України, Науково-експертної ради Держархбудінспекції України та у ході консультацій з громадськістю.

Так, протягом 2013 року проведено 4 засідання Громадської ради, з яких одне - виїзне у м. Вінниці, у ході якого обговорено питання забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та проведено огляд об'єктів м. Вінниці щодо забезпечення їх засобами доступності. Загалом на засіданнях Громадської ради протягом року розглянуто 14 питань.

Проведено 2 засідання Науково-експертної ради, на яких розглянуто 5 питань.

11. Здійснення інформаційної діяльності щодо висвітлення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції у засобах масової інформації

Вся необхідна актуальна інформація з питань діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України розміщена на офіційному сайті www.dabi.gov.ua, який має окремі розділи, де міститься інформація як для фахівців у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, так і для представників засобів масової інформації та широкого загалу.

З 2007 року Держархбудінспекцією України видається офіційне друковане видання «Вісник Державної архітектурно-будівельної інспекції України».

У 2013 році Держархбудінспекція України проводила активну інформаційну роботу з питань роз'яснення нових тенденцій у містобудівній політиці України. Так, з метою обговорення актуальних питань містобудівної політики було організовано та проведено 6 консультацій з громадськістю за участю представників будівельних та громадських організацій.

Активна робота проводилася із засобами масової інформації. Так, за участю представників Держархбудінспекції України підготовлено близько 50 радіо- та телесюжетів, які мали значний соціальний резонанс, у ході яких висвітлювалися питання дерегуляції у дозвільній системі, проводилась роз'яснювальна робота щодо продовження «будівельної амністії» для забудовників, питань відповідальності за порушення у сфері містобудування тощо.

Спільно з національними теле- та радіоканалами підготовлено та проведено запис 20 тематичних програм щодо реалізації Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», висвітлення дерегуляційних процесів у будівництві. Найбільш активною була співпраця з телеканалами «Тоніс», Першим національним каналом, UBR, ICTV, телеканалом «Україна» та Національним радіо. Спільно з інформаційними агентствами «Укрінформ» та УНН організовано і проведено прес-конференції щодо актуальних питань у сфері містобудування. За участю ділового порталу «Дело.иа» організовано інформаційну конференцію для представників будівельної галузі.

Більше 30-ти інформаційних повідомлень, що мають важливе соціальне значення і висвітлюють питання діяльності Держархбудінспекції України та її територіальних органів, підготовлено та розміщено на Урядовому порталі.

Держархбудінспекцією України організовано та проведено ряд тематичних семінарів, на яких обговорено питання спрощення дозвільної системи у будівництві, створення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, зміни до ліцензійних умов будівництва об'єктів IV-Vкатегорій складності тощо.

Традиційно у 2013 році Держархбудінспекцією України організовано та проведено щорічний Конкурс на кращі будівлі і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію на території України у 2012 році, на який було представлено 65 об'єктів у 9 номінаціях.

12. Виконання доручень та робота зі зверненнями громадян 

Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у 2013 році послідовно здійснювалися заходи щодо забезпечення ефективної роботи з виконання доручень Президента України, Уряду, а також розгляду звернень громадян.

Так, із загальної кількості кореспонденції, яка надійшла до Держархбудінспекції України протягом 2013 року, а це 10 343 одиниці кореспонденції, що удвічі більше порівняно з попереднім роком, (доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, звернень громадян, органів виконавчої влади):

 • 1 181 одиниця (11 %) - контрольні доручення Адміністрації Президента України, Уряду, Верховної Ради України, які виконано в повному обсязі;
 • 6 422 (62 %) - звернення громадян.

Крім того, Держархбудінспекцією України протягом 2013 року опрацьовано 7 820 одиниць дозвільних документів.

Із загальної кількості звернень громадян, що надійшли до Держархбудінспекції України, 2 952 звернення (46 %) надійшли через державну установу «Урядовий контактний центр». Кількість звернень що надійшли до Держархбудінспекції України через цю установу, порівняно з попереднім роком збільшилася удвічі.

На виконання вимог Указу Президента України від 14.04.2004 № 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.12.2013 № 587, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2013 за № 2235/24767 затверджено Порядок особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

Протягом 2013 року на особистому прийомі у керівництва Держархбудінспекції України побувало 178 громадян. Із цієї кількості 89 питань вирішено у телефонному режимі із керівниками територіальних органів Держархбудінспекції України. Щодо 89 осіб, тобто кожного другого звернення, отриманого на особистому прийомі, дано доручення територіальним органам Держархбудінспекції України для вирішення порушених питань.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 16.12.2013 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2013 за № 2236/24768, затверджено Порядок проведення «гарячої» телефонної лінії в Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Слід зазначити, що жоден дзвінок від громадян не залишився поза увагою керівництва та керівників структурних підрозділів Інспекції.

На виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Держархбудінспекцією України зареєстровано і в повному обсязі опрацьовано 334 запити на публічну інформацію, що практично у півтора рази більше ніж у 2012 році.

На виконання п. 5 витягу з протоколу № 70 засідання Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року наказом Держархбудінспекції України від 17.10.2012 № 171 зі змінами, внесеними наказами Інспекції від 28.12.2012 № 220 та від 08.11.2013 № 197, утворена Комісія з розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем, та з розгляду звернень громадян, у яких порушуються проблемні питання у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. Метою комісії є проведення роботи з профілактики недопущення хабарництва серед посадових осіб територіальних органів Держархбудінспекції. У 2013 році відбулося 31 засідання зазначеної

Комісії, на яких розглянуто більше 70 звернень з ознаками зловживань службовим становищем посадових осіб територіальних органів Держархбудінспекції України та проблемні питання у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. За результатами розгляду окремих звернень вжито заходів дисциплінарного впливу щодо осіб, які допустили порушення під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

У новому звітному періоді планується передбачити реалізацію вже перевірених практикою заходів та запровадження нових форм відкритого діалогу з громадянами, кваліфікованого й об'єктивного вирішення проблемних питань, порушених ними у зверненнях.

Висновок

Таким чином, робота Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів у 2013 році здійснювалася у повній відповідності до річного плану. Забезпечено повне виконання усіх запланованих Держархбудінспекцією України заходів. Створено засади для продовження роботи у 2014 році.

Дополнительная информация