Порядок прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на використання будівельних робіт

Обговорення Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садових) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорії складності, які збудовані без дозволу на використання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження.

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України розроблено проект Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, який подано до Мінрегіонбуду.

Загалом, його положення залишилися незмінними окрім положень що приведено у відповідність до внесених змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та деякі інші, а саме:

1. Розширено поняття «технічного обстеження», так під час технічного обстеження буде встановлюватися не тільки технічний стан об'єкта, але й його відповідність вимогам містобудівного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

У зв'язку з чим, Порядком передбачено підтвердження відповідності об'єкта вимогам державних будівельних норм та містобудівній документації - уповноваженою особою органу містобудування та архітектури.

2. Приведення положень Порядку у відповідність до змін внесених до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» викликало необхідність зазначення особливостей проведення технічного обстеження об'єктів індивідуальної забудови площею до 300 квадратних метрів, а саме у Порядку було встановлено те що:

«Технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться лише за результатом попереднього (візуального) етапу в ході їх технічної інвентаризації виконавцем (експертом з технічної інвентаризації) з проставлянням відповідної відмітки в технічному паспорті за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку на підставі звіту про проведене технічне обстеження цим експертом.

Відмітка про проведене технічне обстеження проставляється у технічному паспорті на схематичному плані земельної ділянки».

3. Перелік документів який подається заявником до Держархбудінспекції, залишився такий самий, проте для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно — подається копія технічного паспорта з відміткою про проведене технічне обстеження.

Також Порядком встановлено, що технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до :>00 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно, подаються за умови проставляння в них відмітки про проведене технічне обстеження за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Допускається подання звітів про проведене технічне обстеження складених з 19.03.2013 до набрання чинності цим Порядком за умови підтвердження відповідності вимогам державних будівельних норм та містобудівній документації керівником або іншою уповноваженою особою місцевого органу містобудування та архітектури.

4. Дещо розширено перелік підстав для повернення декларації на доопрацювання, а саме добавлено таку підставі встановлення випадків будівництва заборонених державними будівельними нормами (наприклад будівництво під електромережами).

5. Відповідно до вимог змін до Закону, безпосередньо у Порядку зазначено що штрафні санкції за будівництво та експлуатацію не застосовуються.

6. На відміну від попереднього наказу у проекті містяться перелік підстав для скасування реєстрації декларації, а саме: у випадках передбачених ст. 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та за рішенням суду.

Прийняття остаточної редакції Порядку очікується в травні цього року.

Дополнительная информация