Міністерство регіонального розвитку та будівництва

Протокол засідання Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні від 16.07.2013

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Міністра регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства,

Голова Комітету

_________________ Д. В. Ісаєнко

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

16 липня 2013 р. м. Київ

Головуючий:

 

Соколов
Ігор Анатолійович

Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону, заступник Голови Комітету

Присутні члени Комітету, їх представники та запрошені:

Грибальський
Ярослав Володимирович

Національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Національної Асамблеї інвалідів України, заступник Голови Комітету

Кулик
Наталія Геннадіївна

Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення планування територій та збереження традиційного середовища Департаменту містобудування, архітектури та планування Мінрегіону, секретар Комітету

Глухов
Вадим Олексійович

Директор Департаменту нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів

Євстаф’єв
Вадим Іванович

Заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону

Котова
Людмила Миколаївна

Начальник відділу науково-технічного розвитку Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку

Правдива
Марина Володимирівна

Головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань будівництва Департаменту нормативно-правового регулювання

Заря
Андрій Федорович

Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення у житловій сфері Департаменту житлової політики

ойт де Бультен
Наталія Дмитрівна

Головний спеціаліст відділу технічного регулювання у житловій сфері Департаменту житлової політики

Зайчук
Валентина Іванівна

Головний спеціаліст відділу благоустрою Управління благоустрою територій та комунального обслуговування

Коваленко
Ольга Валеріївна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Папка
Володимир Володимирович

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Бровін
Борис Олександрович

ДП «Укрдержбудекспертиза»

Куцевич
Вадим Володимирович

Керівник науково-дослідного архітектурного центру ПАТ «КиївЗНДІЕП», д.арх.

Байда
Лариса Юріївна

Національна Асамблея інвалідів України,

Азін
Володимир Олександрович

Виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Група активної Реабілітації»

Нечепорчук
Анатолій Антонович

Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Цент туризму інвалідів України»

Марусевич
Іван Миколайович

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників України»

Марусевич
Іван Іванович

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників України»

Гриценко
Віталій Станіславович

Представник УТОГ

Слухали питання згідно із запланованим порядком денним:

 1. Щодо виконання завдань, визначених на розширеній нараді «Врахування потреб інвалідів у вітчизняних стандартах, правилах усталеної практики та класифікаторах, технічних умовах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних роботах і статистичній звітності» 22 березня 2013 року.
 2. Розгляд проекту «Протоколу про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будинків та споруд (аудит доступності)».
  (Розробники: ВГОІ «Група активної реабілітації», Національна Асамблея інвалідів України).
 3. Розгляд Навчально-методичного посібника з навчального курсу «Доступність та універсальний дизайн»
  (Розробник: Національна Асамблея інвалідів України)

В обговоренні питань взяли участь: Соколов І.А., Грибальський Я.В., Папка В.В., Байда Л.Ю.,Євстаф'єв В.І., Котова Л.М., Нечепорчук А.А., Куцевич В. В., Азін В.О., Заря А.Ф., Зайчук В.І., Марусевич І.М., Гриценко В.С.

За результатами засідання

ВИРІШИЛИ:

1. Державній архітектурно-будівельній інспекції України:

 • рекомендувати територіальним органам державного архітектурно-будівельного контролю при здійсненні планових та позапланових перевірок застосовувати методики, викладені у «Протоколі про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будинків та споруд (аудит доступності)»;
 • рекомендувати територіальним органам державного архітектурно-будівельного контролю проводити спільно з ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» та ВГОІ «Група активної Реабілітації» навчальні семінари для інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю стосовно застосування «Протоколу про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будинків та споруд (аудит доступності)» при здійсненні планових та позапланових перевірок;
 • рекомендувати територіальним органам державного архітектурно-будівельного контролю при здійсненні планових та позапланових перевірок щодо дотримання вимог законодавства в частині доступності залучати представників Національної Асамблеї інвалідів України у якості експертів-консультантів;
 • для забезпечення відкритості та прозорості розмістити текст зазначеного «Протоколу про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будинків та споруд (аудит доступності)» на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій:

 • довести до відома усіх зацікавлених міністерств та відомств інформацію стосовно недоцільності використання кнопок виклику персоналу, переносних скаламобілей та сходових підйомних пристроїв у закладах громадського призначення (включаючи адміністративні будівлі, заклади торгівлі, медичні заклади тощо) як таких, що не вирішують проблем щодо забезпечення загальної доступності, встановлених чинними нормативними документами;
 • з метою інформування громадськості розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України тексти «Протоколу про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до будинків та споруд (аудит доступності)» та Навчально-методичного посібника з навчального курсу «Доступність та універсальний дизайн»;
 • рекомендувати для розгляду на засіданні секції «Містобудування та архітектури, будівництва об'єктів цивільного та промислового призначення, будівельних матеріалів і виробів» Навчально-методичний посібник з навчального курсу «Доступність та універсальний дизайн» з метою подальшого застосування на курсах підвищення кваліфікації державних службовців та фахівців профільних галузей.

Протокол вела Н.Г. Кулик

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2012

Київ

№ 184

Про затвердження складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні України

Відповідно до Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011,

НАКАЗУЮ:

 1. Унести зміни до пункту 1 наказу Мінрегіонбуду від 29.12.2007 № 414 «Про організацію створення Комітету доступності», замінивши у ньому слова «при Мінрегіонбуді та призначити його Головою заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва» словами «при Мінрегіоні України».
 2. Затвердити склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури згідно з додатком.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду
  від 07.07.2010 № 249 «Про оновлення складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури».
Міністр
А.М. Близнюк

Додаток
до наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
28.04.2012 № 184

 СКЛАД
Комітету забезпечення доступності
інвалідів
та
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні

Ісаєнко
Дмитро Валерійович

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Голова Комітету

Соколов
Ігор Анатолійович

Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону, заступник Голови Комітету

Грибальський
Ярослав Володимирович

Національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Національної Асамблеї інвалідів України, заступник Голови Комітету (за згодою)

Кулик
Наталія Геннадіївна

Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення планування територій та збереження традиційного середовища Департаменту містобудування, архітектури та планування Мінрегіону, секретар Комітету

Члени Комітету:

Азін
Володимир Олександрович

Виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Група активної Реабілітації» (за згодою)

Бровін
Борис Олександрович

Начальник відділу містобудівної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» (за згодою)

Велішаєв
Енвер Сіранович

Головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань будівництва Департаменту нормативно-правового регулювання Мінрегіону

Гах
Наталія Дмитрівна

Начальник відділу розвитку інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів Мінрегіону

Губов
Борис Миколайович

Заступник керівника науково-дослідного архітектурного центру ПАТ «КиївЗНДІЕП»
(за згодою)

Гриценко
Віталій Станіславович

Заступник начальника відділу виконавчого апарату ЦП Українського товариства глухих (за згодою)

Євстаф’єв
Вадим Іванович

Заступник директора - начальник відділу архітектурно-конструктивних систем будинків та споруд Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону

Зузанська
Ольга Юріївна

Головний спеціаліст відділу благоустрою Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону

Камінська
Світлана Михайлівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями Управління зв’язків з громадськістю Мінрегіону

Кіяшко
Сергій Павлович

Начальник відділу адміністративного забезпечення Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення Мінрегіону

Куцевич
Вадим Володимирович

Керівник науково-дослідного архітектурного центру ПАТ «КиївЗНДІЕП», д.арх. (за згодою)

Лисак
Леонід Павлович

Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Цент туризму інвалідів України», провідний фахівець Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» (за згодою)

Марусевич
Іван Миколайович

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників України» (за згодою)

Нечепорчук
Анатолій Антонович

Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Цент туризму інвалідів України» (за згодою)

Осадчий
Олександр Михайлович

Заступник голови Українського товариства сліпих (за згодою)

Пугачова
Яна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу нормування Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону

Скрипка
Наталія Сергіївна

Виконавчий директор ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» (за згодою)

Свєт
Євгеній Олександрович

Завідуючий відділенням педагогічної реабілітації Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (за згодою)

Шпара
Валентина Ігорівна

Головний архітектор проекту ПАТ «КиївЗНДІЕП» (за згодою)

 

Заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (за напрямом діяльності)

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

І.А. Соколов

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства


_________________ Д. В. Ісаєнко

ПРОТОКОЛ
засідання Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

16 травня 2012 р. м. Київ

 

Головуючий:

 

Соколов
Ігор Анатолійович

Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону, заступник Голови Комітету

Присутні члени Комітету, їх представники та запрошені:

Грибальський
Ярослав Володимирович

Національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Національної Асамблеї інвалідів України, заступник Голови Комітету

 

Кулик
Наталія Геннадіївна

Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення планування територій та збереження традиційного середовища Департаменту містобудування, архітектури та планування Мінрегіону, секретар Комітету

 

Оленюк
Ольга Олексіївна

Головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань будівництва Департаменту нормативно-правового регулювання Мінрегіону

 

Пугачова
Яна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу нормування Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону

 

Скрипка
Олександр Миколайович

Головний спеціаліст відділу розвитку інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів Мінрегіону

 

Зузанська
Ольга Юріївна

Головний спеціаліст відділу благоустрою Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону

 

Папка
Володимир Володимирович

Заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України

 

Бровін
Борис Олександрович

Начальник відділу містобудівної документації
ДП «Укрдержбудекспертиза»

 

Куцевич
Вадим Володимирович

Керівник науково-дослідного архітектурного центру ПАТ «КиївЗНДІЕП», д.арх.

 

Губов
Борис Миколайович

Заступник керівника науково-дослідного архітектурного центру ПАТ «КиївЗНДІЕП»

 

Скрипка
Наталія Сергіївна

Виконавчий директор ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України»

 

Азін
Володимир Олександрович

Виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Група активної Реабілітації»

 

Лисак
Леонід Павлович

Президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Цент туризму інвалідів України», провідний фахівець Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України»

 

Нечепорчук
Анатолій Антонович

Віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Цент туризму інвалідів України»

 

Свєт
Євген Олександрович

Завідуючий відділенням педагогічної реабілітації Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

 

Кравченко
Євген Іванович

Начальник відділу організації дорожнього руху Управління Державтоінспекції МВС України, полковник міліції

 

Зель
Володимир Іванович

Головний інженер КП «Київський метрополітен»

 

 

Перепелична
Рената Ярославівна

Головний спеціаліст відділу МСЕ Міністерства охорони здоров’я України

 

Слухали:

Вступне слово заступника Соколова Ігоря Анатолійовича та Грибальського Ярослава Володимировича.

Соколов І.А. у своєму виступі зазначив, що за останні роки Міністерство та громадські організації інвалідів зуміли досягти гідного рівня співпраці у напрямку реалізації державної політики із забезпечення необхідних умов для нормальної життєдіяльності людей з інвалідністю. Починаючи з 1997 року введено в дію низку нормативних та методичних документів, якими встановлено вимоги щодо забезпечення комфортного та доступного середовища для цієї категорії громадян.

Особливо результативною стала зазначена робота у рамках Комітету забезпечення доступності при Міністерстві.

Наразі у зв’язку з реорганізацією Міністерства та змінами у його керівництві наказом Мінрегіону від 28.04.2012 № 184 затверджено оновлений склад Комітету забезпечення доступності.

Грибальський Я.В. позитивно відзначив діяльність Мінрегіону у напрямку створення безперешкодного життєвого середовища для маломобільних громадян, у тому числі роботу Комітету доступності, та висловив надію на подальшу плідну співпрацю у вирішенні проблем інвалідів.

Надалі відбулось обговорення питань згідно із запланованим порядком денним:

1. Щодо необхідності надання практичної допомоги з питання створення доступного середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення для проектувальників, забудовників, а також місцевих органів виконавчої влади.

2. Стосовно внесення змін до нормативно-правових актів з питань забезпечення доступного середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення
(з урахуванням пункту 3 протокольного рішення Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України від 20.12.2011).

3. Стосовно проведення протягом 2012 року виїзних нарад щодо вивчення питань забезпечення доступного середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення за участю представників Мінрегіону, засобів масової інформації, місцевих органів виконавчої влади, представників замовників, керівників проектних та будівельних організацій.

4. Стосовно необхідності створення належних умов для можливості користування послугами метрополітену людям з інвалідністю.

5 Стосовно забезпечення участі представників громадських організацій інвалідів в процесі здійснення контролю за відповідністю вимогам діючих державних будівельних норм з питань доступності під час здійснення будівельних робіт та прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів.

6. Пропозиції щодо плану роботи Комітету на 2012 рік.

В обговоренні питань взяли участь: Соколов І. А., Грибальський Я. В., Папка В. В., Бровін Б. О., Нечепорчук А.А., Куцевич В. В., Губов Б. М., Скрипка Н. С., Азін В.О., Свєт Є.О., Кравченко Є.І., Зель В. І.

За результатами засідання

ВИРІШИЛИ:

1. ПАТ «КиївЗНДІЕП»:

- у термін до 31.05.2012 надати Міністерству графік проведення у 2012 році семінарів з питання створення доступного середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення з визначенням переліу організацій, для яких будуть проведені такі семінари.

2. Національній Асамблеї інвалідів України:

- у термін до 31.05.2012 надати Державній архітектурно-будівельній інспекції України пропозиції щодо проведення перевірок об’єктів у регіонах та обласних центрах з питання забезпечення їх доступності;

- у термін до 31.05.2012 спільно з Київським міським Центром соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів належних умов для маломобільних груп населення підготувати рекомендації КП «Київський метрополітен» з питання створення належних умов для користування послугами метрополітену маломобільними групами населення.

3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України:

- у термін до 15.06.2012 підготувати графік проведення перевірок об’єктів (у регіонах та обласних центрах) щодо забезпечення їх доступності для маломобільних груп населення.

4. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій:

- включити до порядку денного наступного засідання питання щодо забезпечення доступності вулично-дорожньої мережі населених пунктів;

- для участі в обговоренні зазначених питань запросити представників місцевих органів виконавчої влади, Укравтодору, територіальних органів Державтоінспекції України, проектних та будівельних організацій;

- з метою інформування громадськості забезпечити розміщення зазначеного Протоколу на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

5.Членам Комітету:

- взяти до уваги, що чергове засідання Комітету буде проведено орієнтовно у серпні 2012 року;

- з метою підготовки матеріалів до наступного засідання Комітету пропозиції до порядку денного направити секретарю у термін до 15 липня 2012 року.

Протокол вела Н.Г. Кулик

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України

_________________І.А. Соколов

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету забезпечення доступності  інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді

15 липня 2011 р.                                                                                      м. Київ

Головуючий:

 

Соколов
Ігор Анатолійович

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, Голова Комітету

Присутні члени Комітету та їх представники:

Грибальський
Ярослав Володимирович

Координатор з питань безбар’єрності Національної Асамблеї інвалідів України, Голова Ради Національної Асамблеї інвалідів України з питань забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до соціальної та житлової інфраструктури, заступник Голови Комітету

Кулик
Наталія Геннадіївна

Головний спеціаліст відділу архітектури та нормування житлових і громадських будинків і споруд Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд,
секретар Комітету

Андреєв
Олександр Володимирович

Начальник Управління організаційно-методологічного забезпечення проектування та будівництва об′єктів Євро 2012 Мінрегіонбуду

Папка
Володимир Володимирович

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції

Колесніков
Олександр Володимирович

Заступник головного інженера
ДП «Укрдержбудекспертиза»

Куцевич
Вадим Володимирович

Керівник наукового відділення
ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Скрипка
Наталія Сергіївна

Виконавчий директор ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України»

Марусевич
Іван Миколайович

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників України»


Савченко
Ольга Володимирівна

Начальник оргвідділу ЦП УТОС

Свєт
Євгеній Олександрович

Завідуючий відділенням педагогічної реабілітації Київського міського Центру соціальної, професійної
та трудової реабілітації інвалідів

Слухали:

Вступне слово заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України, Голови Комітету Соколова Ігоря Анатолійовича та Голови Ради Національної Асамблеї інвалідів України з питань забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до соціальної та житлової інфраструктури, заступника Голови Комітету Грибальського Ярослава Володимировича.

Соколов І.А. у своєму виступі зазначив, що розроблена Міністерством у тісній співпраці з громадськими організаціями інвалідів правова та нормативно-методична база практично повністю забезпечує створення безбар’єрного середовища життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями під час забудови населених пунктів. Всі державні будівельні норми мають окремі вимоги стосовно забезпечення потреб маломобільних груп населення. Відповідно до діючого законодавства проектні організації зобов’язані враховувати вимоги державних будівельних норм і стандартів, у тому числі спрямованих на створення необхідних умов із забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.
У минулому році на замовлення Міністерства інститутом ПАТ «КиївЗНДІЕП» розпочато розроблення змін до державних будівельних норм з будівництва навчальних закладів та закладів соціального захисту населення.
30 червня 2011 року на засіданні науково-технічної ради Мінрегіонбуду було розглянуто та схвалено проекти Тематичних планів науково-дослідних розробок у сфері будівництва, згідно з якими передбачається фінансування таких робіт:
- «Методичних рекомендацій з обладнання будівель громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху
- проекту ДСТУ-Н «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху»;
- зміна до державних будівельних норм «Будинки та споруди навчальних закладів»;
- зміна до державних будівельних норм «Заклади соціального захисту населення».
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Тігіпка С.Л. на замовлення Міністерства інститутом ПАТ «КиївЗНДІЕП» розроблено першу редакцію «Методичних рекомендацій щодо обладнання будівель громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху», на базі яких до кінця 2011 року буде розроблено державний стандарт-настанова «Елементи доступності будинків і споруд для осіб з вадами зору та слуху».
Грибальський Я.В. відзначив про відсутність на місцях належного контролю за виконанням вимог державних будівельних норм, проблема архітектурних бар`єрів залишається гострою. Тому вважає дуже важливим проведення навчальних семінарів з питань створення безперешкодного середовища для маломобільних груп населення для
«комітетів доступності» у регіонах, територіальних органів Державної архітектурно-


будівельної інспекції, місцевих органів виконавчої влади, проектувальників, а також для слухачів архітектурних та будівельних факультетів вищих навчальних закладів.
Відповідно до Указу Президента України від 15 травня 2011 року № 558 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України доручено протягом 2011-2012 років посилити роль «комітетів доступності» в частині здійснення ними моніторингу і контролю за забезпеченням доступності осіб з інвалідністю до соціальної, архітектурної, транспортної інфраструктури та доступу до інформаційного середовища, у тому числі під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини че6мпіонату Європи 2012 року з футболу.
Грибальський Я.В. зазначив, що на виконання протокольного рішення засідання Комітету доступності при Мінрегіонбуді від 18.03.2011 Національною Асамблеєю інвалідів України підготовлено проект звернення до Президента України з проханням дати доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади постійно здійснювати моніторинг об’єктів житлово-громадського призначення, транспортної інфраструктури і вулично-дорожньої мережі в частині забезпечення безбар’єрного середовища життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та щоквартально надавати Мінрегіону інформацію згідно з формами, розробленими Міністерством.
Куцевич В.В. поінформував, що згідно з протокольним рішенням засідання Комітету доступності при Мінрегіонбуді від 18.03.2011 з метою впровадження «Альбому технічних рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунального призначення» ПАТ «КиївЗНДІЕП» разом з Національною Асамблеєю інвалідів України проведено 2 семінари для представників обласних комітетів доступності. Крім цього, у першому номері журналу «Будівництво України» за 2011 рік надруковано скорочену версію зазначеного Альбому.
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Тігіпка С.Л. на замовлення Міністерства інститутом ПАТ «КиївЗНДІЕП» спільно з Центром соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів розроблено першу редакцію «Методичних рекомендацій щодо обладнання будівель громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху», на базі яких до кінця 2011 року буде розроблено державний стандарт-настанова «Елементи доступності будинків і споруд для осіб з вадами зору та слуху».
До кінця 2011 року інститутом ПАТ «КиївЗНДІЕП» планується завершити роботу з розроблення змін до державних будівельних норм «Будинки та споруди навчальних закладів» та «Заклади соціального захисту населення». Наразі перші редакції зазначених робіт надані на погодження до зацікавлених центральних органі виконавчої влади.

Надалі було заслухано виступи стосовно виконання рішень засідання Комітету від 18 березня 2011 року:
Марусевич І.М.:
Про забезпечення ВГО «Асоціацією інвалідів-спинальників»: проведення виїзного засідання Комітету доступності при Мінрегіонбуді за участю засобів масової інформації, представників прокуратури, керівників проектних організацій та Національної Спілки архітекторів України з метою вивчення питання будівництва на вул. М.Цвєтаєвої та вул. Данькевича.Свєт Є.О.

Презентація матеріалів Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів щодо створення доступного середовища життєдіяльності для осіб з вадами зору.
Соколов І.А.
Щодо врахування вимог потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями під час розроблення нового порядку з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
Кулик Н.Г.
Щодо підготовки службової записки на Першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Хіврича Ю.Є. від Комітету з проханням дати доручення відповідним підрозділам вивчити питання щодо можливості облаштування ліфтів житлових будинків системами автоматичного обладнання для зв’язку осіб з вадами слуху та диспетчером

В обговоренні питань також взяли участь Соколов І.А., Грибальський Я.В.,
Скрипка Н.С., Папка В.В., Куцевич В.А., Марусевич І.М., Свєт Є.О., Кулик Н.Г.

Підсумовуючи засідання Комітету, Соколов І.А. відзначив, що прийняття Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» та інших підзаконних актів, необхідних для їх реалізації, сприятиме удосконаленню державної політики у сфері містобудування, посиленню та персоніфікації відповідальності суб’єктів містобудування за порушення вимог, встановлених законодавством, будівельними нормами, стандартами і правилами.
Міністерством буде продовжено роботу у напрямку удосконалення нормативно-методичної бази з проектування різних за призначенням об′єктів містобудування з урахуванням потреб усіх маломобільних груп населення.
На думку Міністерства, питання забезпечення прав людей з обмеженими фізичними можливостями на якісне безперешкодне середовище життєдіяльності на теперішній час напряму залежить від відповідальності місцевих органів виконавчої влади, які мають належно реалізовувати свої регіональні програми та здійснювати неформальний контроль за безумовним дотриманням вимог діючого законодавства та державних будівельних норм на підпорядкованих їм територіях.

За результатами засідання
ВИРІШИЛИ:


 1. ПАТ «КиївЗНДІЕП» та НАІУ: продовжити проведення регіональних семінарів з метою впровадження «Альбому технічних рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунального призначення».
 2. ВГО «Асоціація інвалідів-спинальників» спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією: забезпечити проведення виїзного засідання Комітету доступності при Мінрегіонбуді за участю засобів масової інформації, представників замовників, керівників проектних організацій та Національної Спілки архітекторів України з метою вивчення питання будівництва на вул. М.Цвєтаєвої та вул. Данькевича.
 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції спільно з Національною Асамблеєю інвалідів України та Центром соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів: повторно провести перевірку стану дотримання вимог державних будівельних норм в частині забезпечення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з вадами зору та слуху, на станції метро «Деміївська». За результатами перевірки підготувати звернення до КП «Київський метрополітен» стосовно вжиття відповідних заходів із створення належних умов для можливості користування послугами метрополітену людям з інвалідністю усіх нозологій.
 4. Національній Асамблеї інвалідів України: підготувати звернення до Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України стосовно необхідності включення до порядку денного чергового засідання Ради доповідей всіх зацікавлених центральних органів виконавчої влади щодо вжиття заходів із забезпечення належних умов життєдіяльності людей з інвалідністю згідно з компетенцією.
 5. Державній архітектурно-будівельній інспекції: забезпечити оформлення та надання представникам громадських організацій інвалідів – членам Комітету доступності спеціальних посвідчень позаштатних інспекторів.
 6. ДП «Укрдержбудекспертиза»: під час проведення експертизи проектної документації звертати увагу на необхідність забезпечення об’єктів будівництва відповідними засобами орієнтування для людей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з вадами зору та слуху.
Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд:
- з метою обговорення першої редакції змін до державних будівельних норм підготувати та провести засідання Міжвідомчої робочої групи з питань перегляду нормативних документів із проектування загальноосвітніх навчальних закладів з метою створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку у першій половині вересня 2011 року.
- з метою інформування громадськості забезпечити розміщення на офіційному

веб-сайті Мінрегіонбуду зазначеного Протоколу.

8. Членам Комітету:

- взяти до уваги, що чергове засідання Комітету буде проведено орієнтовно
у вересні 2011 року;
- з метою підготовки матеріалів до наступного засідання Комітету пропозиції
до порядку денного направити секретарю Комітету не пізніше 20 серпня 2011 року.

Протокол вела                                                                                                    Н.Г. Кулик

Дополнительная информация