Мiнiстерство соцiальної полiтики України

М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Секретаріат Президента України
Кабінет Міністрів України

На виконання абзацу сьомого пункту 2 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07, і доручення Кабінету Міністрів України від 17.01.08 № 51884/6/1-07 Мінпраці надає у додатку в табличній формі інформацію про створення „комітетів доступності” за участі представників Національної Асамблеї інвалідів України при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.
Додаток: на 1 арк.

Перший заступник Міністра П. Розенко

Додаток
до листа Мінпраці

від 05.06.08
№ 2266/0/10-08/19

Інформація
щодо створення центральними органами виконавчої влади комітетів доступності або включення до плану роботи громадської ради обов'язковий розгляд питання створення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління кожного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, сприятливих умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

СТВОРЕНИЙ КОМІТЕТ ДОСТУПНОСТІ

ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА ПО СТВОРЕННЮ КОМІТЕТУ ДОСТУПНОСТІ АБО ВИВЧАЄТЬСЯ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО СТВОРЕННЯ

ВКЛЮЧЕНО НА РОЗГЛЯД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПИТАННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ИНВАЛІДІВ

НЕ СТВОРЕНО

Антимонопольний комітет

ВАК

ГоловКРУ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку*

Державний департамент з питань виконання покарань

Держагенство з інвестицій та інновацій

Держатомрегулювання

Держекспортконтроль

Держземагенство

Держкомархівів

Держкомводгосп

Держкомлісгосп

Держкомнацрелігій

Держкомпідприємництво

Держкомстат

Держкомтелерадіо***

Держмитслужба

Держприкордонслужба

Держрибгосп

Держспецзв’язку

Держспоживстандарт**

Держфінмоніторингу

Держфінпослуг

ДПА

ДСА

МВС

МЗС

Мінагрополітики

Мінвуглепром

Мінекономіки

Мінжитлокомунгосп

Міністерство фінансів

Міноборони

Мінпаливенерго

Мінпраці

Мінприроди

Мінпромполітики

Мінрегіонбуд

Мінсім’ямолодьспорт

Мінтранс

Мінюст

МКТ

МНС

МОЗ

МОН

НАЕР

НКРЕ

НКРЗ

СБУ *

Фонд державного майна

*- створений тимчасовий робочий орган;

**- виданий наказ щодо створення сприятливого середовища для осіб з обмеженими можливостями підприємствами, установами організаціями, що належать до сфери комітету;

***- не повідомили.

МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

02.06.08 № 285

Про утворення Комітету
забезпечення доступності
при Мінпраці

На виконання Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого Віце-прем’єр-міністром І. Васюником,

Н А К А З У Ю:

 1. Утворити Комітет забезпечення доступності при Мінпраці у складі, що додається.
 2. Затвердити Положення про Комітет забезпечення доступності при Мінпраці, що додається.
 3. Надати право керівнику Комітету забезпечення доступності при Мінпраці у разі необхідності вносити зміни до його складу.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Онищука.

МІНІСТР Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
___________№____________

Склад
Комітету забезпечення доступності при Мінпраці

Онищук
Віктор Миколайович

 

Заступник Міністра праці та соціальної політики, голова Комітету

Полякова
Оксана Юріївна

 

Заступник директора Департаменту у справах інвалідів Мінпраці, заступник голови Комітету

Іванова
Катерина Вікторівна

 

Представник Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання „Національна Асамблея інвалідів України” (за згодою)

Нестеров
Сергій Володимирович

 

Заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Кравченко
Раїса Іванівна

 

Виконавчий директор ВГО „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю” (за згодою)

Левицький
Михайло Мусійович

 

Голова ради голів обласних організацій УТОГ, голова Київської організації УТОГ
(за згодою)

Марусевич
Іван Миколайович

 

Голова асоціації інвалідів-спинальників України (за згодою)

Міщенко
Катерина Семенівна

 

Заступник директора Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку – начальник відділу організації надання соціальних послуг у соціальній сфері

Назаренко
Вікторія Миколаївна

 

Керівник секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Ночевчук
Алла Анатоліївна

 

Завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення Держнаглядпраці

Осадчий
Олександр Михайлович

 

Заступник Голови ЦП УТОС (за згодою)

Полозюк
Олег Миколайович

 

Юрист-консульт юридичного відділу Всеукраїнської спілки громадських організацій „Конфедерація громадських організацій інвалідів України” (за згодою)

Мельник
Олег Володимирович

 

Заступник директора Фонду соціального захисту інвалідів

Сивура
Олександр Олександрович

 

Начальник Управління справами Мінпраці

Стукалюк
Тетяна Григорівна

 

Начальник Управління бухгалтерського обліку і звітності Мінпраці

Тертичний
Павло Петрович

 

Перший заступник генерального директора ПО „Укрпротез”

Ушаков
Едуард Дмитрович

 

Перший заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Чайка
Валерій Миколайович

 

Начальник відділу економічного забезпечення та планування фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій Фінансово-економічного департаменту Мінпраці

Чумак
Сергій Андрійович

 

Голова Полтавського обласного осередку ВОІ СОІУ, голова комітету по спорту ВОІ СОІУ (за згодою)

Шевченко
Наталія Петрівна

 

Заступник начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості

Ярошенко
Валерій Станіславович

 

Перший заступник Голови правління Пенсійного фонду України


Наказ підготовлено Департаментом у справах інвалідів

Погоджено:

Перший заступник Міністра

П. Розенко

Заступник Міністра

В. Онищук

Заступник директора Департаменту
у справах інвалідів

О. Полякова

Директор фінансово-економічного
Департаменту

Л. Мосіневич

Директор Департаменту у справах
ветеранів та людей похилого віку

О. Крентовська

Начальник управління справами

О. Сивура

Начальник управління бухгалтерського
обліку і звітності

Т. Стукалюк

Начальник Юридичного управління

І. Тубелець

Заступник директора Департаменту у справах
ветеранів та людей похилого віку

І. Кисляк

Заступник Міністра

В. Барабаш

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

В. Малькін

Директор Державного департаменту
за додержанням законодавства про працю

В. Лось

Генеральний директор промислового
об’єднання „Укрпротез”

О. Морозов

Директор Державного центру зайнятості

В. Галицький

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
___________№____________

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет забезпечення доступності при Мінпраці

 1. Комітет забезпечення доступності при Мінпраці (далі – Комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, що створюється з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями (інвалідів, які пересуваються на візках, по зору і слуху, із розумовою відсталістю, дітей-інвалідів, людей похилого віку та інших маломобільних груп населення) до адмінбудинку Мінпраці, будинків та приміщень підприємств, установ та організацій сфери управління Мінпраці, у тому числі органів Пенсійного фонду, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування та соціального захисту інвалідів, ПО „Укрпротез” та Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.
 2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Комітету доступності є:

забезпечення та здійснення контролю за створенням безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до адмінбудинку Мінпраці, будинків та приміщень підприємств, установ та організацій сфери управління Мінпраці, у тому числі органів Пенсійного фонду, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування та соціального захисту інвалідів, ПО „Укрпротез” та Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;

сприяння ефективній взаємодії Мінпраці та громадськості у сфері створення для осіб з обмеженими можливостями безперешкодного середовища.

 1. Комітет доступності має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів структурних підрозділів Мінпраці, підприємств, установ, організацій сфери управління Мінпраці, органів Пенсійного фонду, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування та соціального захисту інвалідів, ПО „Укрпротез” та Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а також представників громадських організацій інвалідів, незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від спеціалістів структурних підрозділів Мінпраці, підприємств, установ, організацій сфери управління Мінпраці, органів Пенсійного фонду, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування та соціального захисту інвалідів, ПО „Укрпротез” та Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію з питань, що належать до його компетенції;

сприяти впровадженню інноваційних форм та методів забезпечення усіх видів доступності для осіб з обмеженими можливостями;

подавати Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням.

 1. Склад Комітету доступності формується з числа спеціалістів структурних підрозділів Мінпраці, підприємств, установ, організацій сфери управління Мінпраці, органів Пенсійного фонду, Держнаглядпраці, фондів соціального страхування та соціального захисту інвалідів, ПО „Укрпротез”, Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та всеукраїнських громадських організацій інвалідів (по одному представнику від кожної організації, зокрема тих, що представляють інтереси інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, органів слуху та зору) та затверджується наказом Мінпраці.

Чисельність представників всеукраїнських громадських організацій інвалідів не може перевищувати чисельність інших представників, які входять до Комітету доступності.

Члени Комітету доступності виконують обов’язки на громадських засадах.

 1. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником Міністра праці та соціальної політики та відповідно до розподілу обов’язків відповідає за соціальний захист інваліді

Голова Комітету доступності має заступника, який за посадою є директором Департаменту у справах інвалідів Міністерства праці та соціальної політики.

Заступник голови Комітету доступності виконує обов’язки голови у разі його відсутності.

 1. Формою роботи Комітету доступності є засідання, що проводяться за потреби за рішенням голови Комітету доступності, а у разі його відсутності – заступника голови, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Комітету доступності вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його складу.

 1. За результатами кожного засідання Комітету доступності складається протокольне рішення, яке підписує голова Комітету доступності (у разі його відсутності заступник голови).
 2. Рішення Комітету доступності приймається простою більшістю голосів його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету доступності.

Голова Комітету доступності може надавати окремі доручення членам комітету.

 1. Організаційне забезпечення роботи Комітету доступності здійснює Департамент у справах інвалідів та Управління справами Мінпраці.

Заступник директора Департаменту
у справах інвалідів

О. Полякова

Лист МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України

На виконання абзацу восьмого пункту 2 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07, Мінпраці надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно забезпечення створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також щодо створення умов належного функціонування закладів, що надають соціальні послуги.

Проблема:

Існування та будівництво значної кількості споруд і будівель без урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Причини проблеми:

 1. Відсутність у переважної частини суспільства усвідомлення стосовно розуміння проблем інвалідів і необхідності вжиття з цього приводу відповідних заходів. У зв’язку з цим навіть за умови наявності коштів під час опрацювання детальних планів, проектів забудов територій, планів земельно-господарського устрою, проектно-технічної та конструкторської документації, розширенні, реконструкції, капітальних ремонтів та будівництва споруд і об'єктів не враховуються потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 2. Відсутність у Законах України „Про основи містобудування”, „Про планування і забудову територій”, „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про архітектурну діяльність” та інших нормативно-правових актах з питань будівництва положень щодо необхідності створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення безперешкодного середовища.
 3. Відсутність повноважень (механізму) у Держархбудінспекції та її місцевих органів щодо зобов’язання власників давно збудованих споруд і будинків вживати заходів стосовно облаштування останніх із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 4. Незначні розміри штрафів за недодержання вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також незастосування таких штрафів до підприємств, які не забезпечили врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 5. Недостатня кількість коштів, що виділяються підприємствами, установами та організаціями і в місцевих бюджетах, на створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 6. Відсутність механізму оприлюднення державних будівельних норм та розповсюдження їх на платній основі.

Механізм ліквідації причин проблеми:

  1. забезпечити наявність у програмах навчання в загальноосвітніх школах і навчальних закладах таких складових як усвідомлення існування людей з особливими потребами, необхідності ставлення до таких осіб як до рівних, розуміння проблем інвалідності;
  2. здійснювати підготовку фахівців у навчальних закладах таким чином, щоб підвищувати їх поінформованість про інвалідність, а також поширювати знання і методи необхідні для задоволення особливих потреб осіб з обмеженими можливостями;
  3. зобов’язати навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців, які працюють у сфері забудови навколишнього середовища (архітекторів і фахівців-містобудівників, фахівців в області будівництва, збереження культурної спадщини і культурного туризму), враховувати в навчальних програмах принцип універсального дизайну та приймати інші відповідні заходи;
  4. забезпечити (за умови доцільності) наявність у нормативно-правових актах з питань ліцензування і стандартах норм (положень) стосовно створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

Вищевказані пропозиції Мінпраці листом від 10.01.08 № 62/0/14-08/19 надало МОН, Держспоживстандарту та Держпідприємництву.

Крім того, Мінпраці листом від 16.01.08 № 102/0/10-08/19 звернулося до Міністра Кабінету Міністрів України Крупка П.М. з проханням доручити управлінню правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України та Мін’юсту під час експертизи та опрацювання проектів нормативно-правових актів перевіряти в них (у разі доцільності) наявність норм (положень) щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

  1. опрацювати зміни до чинного законодавства щодо:
  2. здійснення розроблення детальних планів, проектів забудов територій, планів земельно-господарського устрою, проектно-технічної та конструкторської документації, розширення, реконструкції, капітальних ремонтів та будівництва споруд і об'єктів з обов’язковим врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  3. запровадження механізму зобов’язання Держархбудінспекцією та її місцевими органами власників давно збудованих споруд і будинків вживати заходів стосовно облаштування останніх із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  4. збільшення розмірів штрафів за недодержання вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
  5. удосконалити механізм оприлюднення та розповсюдження державних будівельних норм.

Мінпраці листом від 16.01.08 № 102/0/10-08/19 звернулося до Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. з проханням доручити центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити під час опрацювання відповідних документів, у тому числі проектно-технічної та конструкторської документації, врахування потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями стосовно доступності, що зобов’язувало б здійснювати відповідним чином будь-яке будівництво (реконструкцію) об’єктів (доріг тощо) і закупівлю пристосованого транспорту (автобусів, тролейбусів, пасажирських вагонів). Дана пропозиція погоджена дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. від 22.01.08 № 51884/12/1-07.

Мінпраці включило до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо реалізації в 2008 році Стратегії подолання бідності”, надісланому на розгляд Мінрегіонбуду листом від 01.02.08 № 755/0/14-08/10, заходи:

 1. розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення на законодавчому рівні механізму сплати власниками громадських, житлових і виробничих будинків, будівель та споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів штрафів за відсутність безперешкодного доступу до їх приміщень, з подальшим використанням коштів, що надійшли у вигляді таких штрафів, на створення безперешкодного середовища осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 2. визначити на місцевому рівні державну (комунальну) установу, що відповідатиме за контроль за створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів жилого та громадського призначення.

Ці заходи не підтримано Мінрегіонбудом.

Щодо створення умов належного функціонування закладів, що надають соціальні послуги.

За даними місцевих органів влади у регіонах облаштовано пандусами, що відповідають державним будівельним нормами:

 1. 69 % управлінь праці та соціального захисту населення;
 2. 67 % управлінь Пенсійного фонду;
 3. 60 % центрів зайнятості;
 4. 32 % державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 5. 27 % органів влади (сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій);
 6. 15 % державних і комунальних закладів культури;
 7. 14 % державних і комунальних навчальних закладів;
 8. 12,5 % гуртожитків державних і комунальних навчальних закладів.

Мінпраці в рамках реалізації проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги”, який фінансується за рахунок коштів позики 4807-UA Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Угода про позику підписана 28.11.05 та ратифікована Верховною Радою України 08.02.06), здійснює запровадження сучасних стандартів в обслуговуванні населення, організації прийому громадян, нового інтегрованого програмного забезпечення для призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою, приведення до належного стану приміщень місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, в тому числі щодо створення особам з обмеженими фізичним можливостями належного доступу та здійснити переоснащення таких приміщень.

Заступник Міністра В. Онищук

Лист МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Міністерство транспорту та зв’язку України

Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України

На виконання абзацу восьмого пункту 2 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07, Мінпраці надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно транспортного обслуговування інвалідів.

Проблема:

Існування та будівництво значної кількості транспортних засобів, що непристосовані до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Не облаштованість з урахуванням зазначеного вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту, інженерно-транспортної, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі.

Причина проблеми:

   1. Відсутність у переважної частини суспільства усвідомлення стосовно розуміння проблем інвалідів і необхідності вжиття з цього приводу відповідних заходів. У зв’язку з цим навіть за умови наявності коштів під час опрацювання детальних планів, проектів забудов територій, планів земельно-господарського устрою, проектно-технічної та конструкторської документації, розширенні, реконструкції, капітальних ремонтів та будівництва споруд і об'єктів, закупівлі транспорту не враховуються потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
   2. Відсутність у Законах України „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про залізничний транспорт”, „Про міський електричний транспорт” та інших нормативно-правових актах з питань транспортного обслуговування населення положень щодо необхідності створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення пристосованих транспортних засобів і відповідної транспортної інфраструктури.
   3. Відсутність положень щодо особливостей транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в:
 1. Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1184);
 2. Правилах надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 1735;
 3. Правилах повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Державіаслужби 14.03.06 № 187;
 4. Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Мінтрансзв'язку
  від 27.12.06 № 1196.

Відсутність правил перевезення пасажирів, вантажу та надання послуг на суднах і в морських портах.

   1. Відсутність національних стандартів про виробництво транспортних засобів, пристосованих до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, та державних будівельних норм з відповідними вимогами щодо будівництва вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту.
   2. Відсутність механізму оприлюднення стандартів і державних будівельних норм та розповсюдження їх на платній основі.
   3. Недостатня кількість коштів, що виділяються підприємствами, установами та організаціями і в місцевих бюджетах, на придбання пристосованого транспорту та створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Механізм ліквідації причин проблеми:

    1. забезпечити наявність у програмах навчання в загальноосвітніх школах і навчальних закладах таких складових як усвідомлення існування людей з особливими потребами, необхідності ставлення до таких осіб як до рівних, розуміння проблем інвалідності;
    2. здійснювати підготовку фахівців у навчальних закладах таким чином, щоб підвищувати їх поінформованість про інвалідність, а також поширювати знання і методи необхідні для задоволення особливих потреб осіб з обмеженими можливостями;
    3. зобов’язати навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців, які працюють у сфері забудови навколишнього середовища (архітекторів і фахівців-містобудівників, фахівців в області будівництва, збереження культурної спадщини і культурного туризму), враховувати в навчальних програмах принцип універсального дизайну та приймати інші відповідні заходи;
    4. забезпечити (за умови доцільності) наявність у нормативно-правових актах з питань ліцензування і стандартах норм (положень) стосовно створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

Вищевказані пропозиції Мінпраці листом від 10.01.08 № 62/0/14-08/19 надало МОН, Держспоживстандарту та Держпідприємництву.

Крім того, Мінпраці листом від 16.01.08 № 102/0/10-08/19 звернулося до Міністра Кабінету Міністрів України Крупка П.М. з проханням доручити управлінню правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України та Мін’юсту під час експертизи та опрацювання проектів нормативно-правових актів перевіряти в них (у разі доцільності) наявність норм (положень) щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

    1. опрацювати зміни до чинного законодавства щодо:
 1. створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення пристосованих транспортних засобів і відповідної транспортної інфраструктури;
 2. особливостей транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
    1. розробити та затвердити національні стандарти з виробництва транспортних засобів, пристосованих до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, та державні будівельні норми з відповідними вимогами щодо будівництва вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту;
    2. удосконалити механізм оприлюднення та розповсюдження стандартів і державних будівельних норм.

Мінпраці листом від 16.01.08 № 102/0/10-08/19 звернулося до Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. з проханням доручити центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити під час опрацювання відповідних документів, у тому числі проектно-технічної та конструкторської документації, врахування потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями стосовно доступності, що зобов’язувало б здійснювати відповідним чином будь-яке будівництво (реконструкцію) об’єктів (доріг тощо) і закупівлю пристосованого транспорту (автобусів, тролейбусів, пасажирських вагонів). Дана пропозиція погоджена дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. від 22.01.08 № 51884/12/1-07.

Заступник Міністра В. Онищук

Лист МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики

Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07, необхідно підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції стосовно необхідності вдосконалення законодавства щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та транспортного обслуговування інвалідів, а також щодо створення умов належного функціонування закладів, що надають соціальні послуги.

Згідно з чинним законодавством національні стандарти, у тому числі державні будівельні норми, розповсюджуються на платній основі. Крім того, стандарти та норми відсутні на сайті Верховної Ради України (rada.gov.ua) та інших сайтах і в базах, що спеціалізуються на надані послуг з доступу до чинного законодавства. Зазначене на думку Мінпраці та громадських організацій інвалідів не відповідає статті 9 Закону України „Про інформацію” та є однією з причин повільного створення в Україні безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, адже деякими стандартами і нормами встановлюються вимоги щодо вираховування потреб зазначених осіб.

З огляду на викладене, просимо повідомити механізм оприлюднення зазначених стандартів і норм, а також висловити своє бачення врегулювання вказаного питання.

Крім того, просимо провести моніторинг чинних в Україні національних стандартів України та спільно з Мінпромполітики, Мінтрансзв’язку, Мінжитлокомунгоспом, Мінрегіонбудом та Мінпраці за участю всеукраїнських громадських організацій інвалідів розглянути доцільність (можливість) надання чинності в Україні таким та іншим стандартам Російської Федерації в рамках Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології, та сертифікації між державами СНД, підписаної 13 березня 1992 року, та відповідно до Закону України „Про стандартизацію”:

 1. ГОСТ Р 51090–97 „Засоби громадського пасажирського транспорту. загальні технічні вимоги доступності і безпеки для інвалідів”;
 2. ГОСТ Р 51764-2001 „Засоби підйомні транспортні реабілітаційні для інвалідів”;
 3. ГОСТ Р 50954-96 „Вагони метрополітену. Технічні вимоги для перевезення інвалідів”;
 4. ГОСТ 30796-2001 „Вагони дизель-поїздів. Технічні вимоги для перевезення інвалідів”;
 5. ГОСТ 30795-2001 „Вагони пасажирські локомотивної тяги магістральних залізних доріг колії 1520 мм. Технічні вимоги для перевезення інвалідів”;
 6. ГОСТ Р 50958-96 „Вагони трамвайні. Технічні вимоги для перевезення інвалідів”;
 7. ГОСТ Р 51630-2000 „Платформи підйомні з вертикальним і похилим переміщенням для інвалідів. Технічні вимоги доступності”;
 8. ГОСТ Р 51631-2000 „Ліфти пасажирські. Технічні вимоги доступності для інвалідів”.

Аналогічним чином було затверджено та надано чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 30478:2006 „Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)”

Заступник Міністра В. Онищук

М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

Секретаріат Президента України

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.04.08 № 18677/1/1-08 до листа Глави Секретаріату Президента України від 02.04.08 № 02-02/1124 Міністерство праці та соціальної політики в межах компетенції надає інформацію про стан виконання завдань, визначених Указом Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, термін виконання яких закінчився у першому кварталі 2008 року.
Додаток на арк.

Перший заступник Міністра П. Розенко

Інформація
про стан виконання завдань, визначених Указом Президента України
від 18.12.07 № 1228

„Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, термін виконання яких закінчився
у першому кварталі 2008 року.

Абзац третій пункту 2

Окремий структурний підрозділ з питань забезпечення соціального захисту інвалідів (Департамент у справах інвалідів) діє лише в Мінпраці. В МОЗ у Департаменті розвитку медичної допомоги діє відділ медико-соціальної експертизи та проблем інвалідності. Мінсім’ямолодьспорту підпорядкований Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, який є спеціалізованою установою, що сприяє забезпеченню проведення в життя державної політики з питань фізичної культури і спорту серед інвалідів на території України.

В інших центральних органах виконавчої влади зазначені питання віднесені до повноважень окремих департаментів, управлінь, відділів, секторів тощо.

Пандус та/або громадську приймальню, які відповідають державним будівельним нормам, мають Мінпраці, Мінрегіонбуд, Мінтранс, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, МЗС, МКТ, Мінпромполітики, МВС, Мінприроди, Антимонопольний комітет, ДСА, Державний департамент з питань виконання покарань, Держземагенство, Держкомводгосп, Держспоживстандарт, Держкомпідприємництво, Держекспортконтроль, Держкомнацрелігій, Держкомстат, Держприкордонслужба, Фонд державного майна, Пенсійний фонд та НКРЕ.

Узагальнені дані з зазначених питань по всім центральним органам виконавчої влади наведені у додатках 1 та 2.

Вищевказану інформацію Мінпраці надіслало листом від 29.02.08

№ 678/0/10-08/19 до Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України, який доручив (від 05.03.08 № 51884/57/1-07) центральним органам виконавчої влади активізувати роботу щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та про результати поінформувати Мінпраці до 10.06.08 разом з інформацією про стан виконання Указу Президента України від 01.06.05 № 900.

Абзац четвертий пункту 2

Мінпраці листом від 31.01.08 № 741/0/14-08/19 надало Мінрегіонбуду на узагальнення інформацію про стан виконання Указу Президента України від 01.06.05 № 900.

На доручення Кабінету Міністрів України від 09.02.08 № 51884/29/1-07 до листа Мінрегіонбуду від 31.01.08 № 12/19-10-2 про стан виконання вищевказаного Указу Мінпраці надало центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування інформацію по розмір, коштів передбачених підвідомчими структурами на створення безперешкодного доступу до будинків та приміщень, де розташовані вони або їх регіональні підрозділи.

Абзац п’ятий пункту 2

Оскільки Мінпраці та його підвідомчі органи відповідно до положень, а також з урахуванням специфіки виконуваних завдань не мають ні повноважень, ні спеціалістів, які змогли б здійснити оцінку стану створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів виконавчої влади Мінпраці звернулось до Мінрегіонбуду з проханням організувати здійснення відповідної експертизи та надати її результати. Однак головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, пославшись на те, що на його думку зазначене повинні здійснити комітети доступності, не надав відповідної інформації (лист Мінрегіонбуду додається, додаток 3).

Щодо притягнення до відповідальності, то згідно зі статтею 147¹ Кодексу законів про працю України дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

Інформація та пропозиції щодо притягнення до відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади за не створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до відповідних будинків і приміщень, об'єктів соціальної інфраструктури до Мінпраці не надходили.

На початок року за інформацією місцевих органів влади у регіонах:

1) було облаштовано пандусами, що відповідають державним будівельним нормам:

 1. 74 % управлінь праці та соціального захисту населення;
 2. 67 % управлінь Пенсійного фонду;
 3. 60 % центрів зайнятості (станом на квітень 2008 року - 90 %);
 4. 32 % державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 5. 28 % органів влади (рад, виконкомів, адміністрацій);
 6. 15 % державних і комунальних закладів культури;
 7. 13 % державних і комунальних навчальних закладів;
 8. 13% гуртожитків державних і комунальних навчальних закладів;

2) діяли 613 комітетів доступності;
3) налічувалося:

 1. 3135 наземних (з пологим з’їздом та виїздом), 966 надземних та
  150 підземних пішохідних переходів, якими можуть самостійно користуватися особи, які пересуваються на крісло-колясках;
 2. 192 світлофори, обладнані спеціальними звуковими сигналами для створення безпечних умов руху людям з вадами зору;
 3. 808 автобусів і 462 тролейбуси, пристосовані для перевезення маломобільних груп населення (з низькою підлогою або обладнаних підйомником для пересування інвалідів на візках).

Оскільки дані місцевих органів виконавчої влади щодо загальної чисельності деяких установ, організацій і закладів не співпадали з даними Держкомстату, Мінпраці звернулося до Мінтрансзв’язку, Мінжитлокомунгоспу, МОН, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорту, МКТ, Держархбудінспекції та Укрдержбудекспертизи з проханням надавати Мінпраці до 15 червня та 15 грудня в межах компетенції відомості з питань створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичним можливостями.

Вищевказану інформацію Мінпраці надіслало листом від 29.02.08

№ 678/0/10-08/19 до Кабінету Міністрів України з проханням доручити центральним і місцевим органам виконавчої влади активізувати роботу щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичним можливостями, у тому числі відповідно до Плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” (доручення Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07), та про результати проведеної роботи повідомити Мінпраці разом з інформацією про стан виконання Указу Президента України від 01.06.05 № 900 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Мінпраці та доручив

(від 05.03.08 № 51884/57/1-07) центральним органам виконавчої влади активізувати роботу щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та про результати поінформувати Мінпраці до 10.06.08 разом з інформацією про стан виконання Указу Президента України від 01.06.05 № 900.

Про виконання зазначеного пункту Указу було повідомлено Секретаріат Президента України листом Мінпраці від 29.02.08 № 684/0/10-08/19.

Абзац шостий пункту 2

Розпорядженням Президента України від 17.03.08 № 99/2008-рп уповноважено Міністра праці та соціальної політики України Денісову Людмилу Леонтіївну на підписання від імені України Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї, вчинених 13.12.06 в м. Нью-Йорку.

Мінпраці листом від 28.03.08 № 2800/0/14-08/18 звернулося до МЗС з проханням з’ясувати можливі терміни та місце підписання зазначеної Конвенції та Факультативного протоколу до неї.

Абзац сьомий пункту 2

При міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади згідно з Типовим положенням про громадську раду при центральному, місцевому органі виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.04 № 1378, створені та діють громадські ради. До складу таких рад включено представників громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації тощо.
Громадській раді, створеній при Мінрегіонбуді, згідно з Типовим положенням про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, затвердженим спільним наказом Мінбуду та Мінпраці від 08.09.06 № 300/339, звітують „комітети доступності” Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Крім того, при Мінпраці утворена та діє робоча група щодо підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів, а при МОН та Мінпраці – рада у з питань освіти інвалідів. На засіданнях зазначених консультативно-дорадчих органів, до складу яких входять представники Національної Асамблеї інвалідів України та інших громадських організацій інвалідів, розглядається широке коло питань соціального захисту інвалідів, у тому числі стосовно створення для таких осіб безперешкодного середовища.

З огляду на викладене, Мінпраці листом від 28.12.07 № 3273/0/10-07/19 (дана інформація також була надіслана у копії до Секретаріату Президента України) звернулось до Кабінету Міністрів України з пропозицією доручити міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розглядати на засіданнях громадських рад питання створення підприємствами, установами та організаціями, що належать до їх сфери управління, безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та внести за потреби відповідні зміни до положень про такі ради та їх складу.

Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Мінпраці (від 17.01.08 № 518884/6/1-07) і доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади включити до плану роботи громадської ради обов’язковий розгляд питання створення сприятливих умов безперешкодного доступу для інвалідів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління кожного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.

Про вжиті заходи Уряд (від 17.01.08 № 518884/6/1-07) доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади повідомити Мінпраці до 1 червня 2008 року, для подання у тижневий строк узагальненої інформації Кабінетові Міністрів та Секретаріату Президента України.

Абзац восьмий пункту 2

Мінпраці вивчило питання щодо вдосконалення законодавства щодо забезпечення створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та транспортного обслуговування інвалідів, а також щодо створення умов належного функціонування закладів, що надають соціальні послуги, та листом від 15.02.08 № 1216/0/14-08/19 надало свої висновки Мінрегіонбуду, Мінтрансзв’язку, Мінжитлокомунгоспу та Держспоживстандарту, в якому було наведено:

Проблеми:

Існування та будівництво значної кількості споруд і будівель без урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Існування та виробництво значної кількості транспортних засобів, що непристосовані до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Не облаштованість з урахуванням зазначеного вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту, інженерно-транспортної, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі.

Причини проблеми:

 1. Відсутність у переважної частини суспільства усвідомлення стосовно розуміння проблем інвалідів і необхідності вжиття з цього приводу відповідних заходів. У зв’язку з цим навіть за умови наявності коштів під час опрацювання детальних планів, проектів забудов територій, планів земельно-господарського устрою, проектно-технічної та конструкторської документації, розширенні, реконструкції, капітальних ремонтів та будівництва споруд і об'єктів, закупівлі транспорту не враховуються потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 2. Відсутність у законах України:
 3. „Про основи містобудування”, „Про планування і забудову територій”, „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про архітектурну діяльність” та інших нормативно-правових актах з питань будівництва положень щодо необхідності створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення безперешкодного середовища;
 4. „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про залізничний транспорт”, „Про міський електричний транспорт” та інших нормативно-правових актах з питань транспортного обслуговування населення положень щодо необхідності створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення пристосованих транспортних засобів і відповідної транспортної інфраструктури.
 5. Відсутність повноважень (механізму) у Держархбудінспекції та її місцевих органів щодо зобов’язання власників давно збудованих споруд і будинків вживати заходів стосовно облаштування останніх із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 6. Відсутність положень щодо особливостей транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в:
 7. Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1184);
 8. Правилах надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 1735;
 9. Правилах повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Державіаслужби 14.03.06 № 187;

Відсутність правил перевезення пасажирів, вантажу та надання послуг на суднах і в морських портах.

 1. Незначні розміри штрафів за недодержання вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також незастосування таких штрафів до підприємств, які не забезпечили врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
 2. Відсутність національних стандартів про виробництво транспортних засобів, пристосованих до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, та державних будівельних норм з відповідними вимогами щодо будівництва вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту.
 3. Відсутність (недосконалість) механізму оприлюднення стандартів і державних будівельних норм та розповсюдження їх на платній основі.
 4. Недостатня кількість коштів, що виділяються підприємствами, установами та організаціями і в місцевих бюджетах, на створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі на придбання пристосованого транспорту.

Механізм ліквідації причин проблеми:

  1. забезпечити наявність у програмах навчання в загальноосвітніх школах і навчальних закладах таких складових як усвідомлення існування людей з особливими потребами, необхідності ставлення до таких осіб як до рівних, розуміння проблем інвалідності;
  2. здійснювати підготовку фахівців у навчальних закладах таким чином, щоб підвищувати їх поінформованість про інвалідність, а також поширювати знання і методи необхідні для задоволення особливих потреб осіб з обмеженими можливостями;
  3. зобов’язати навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців, які працюють у сфері забудови навколишнього середовища (архітекторів і фахівців-містобудівників, фахівців в області будівництва, збереження культурної спадщини і культурного туризму), враховувати в навчальних програмах принцип універсального дизайну та приймати інші відповідні заходи;
  4. забезпечити (за умови доцільності) наявність у нормативно-правових актах з питань ліцензування і стандартах норм (положень) стосовно створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

Вищевказані пропозиції Мінпраці листом від 10.01.08 № 62/0/14-08/19 надало МОН, Держспоживстандарту та Держпідприємництву.

  1. опрацювати зміни до чинного законодавства щодо:
  2. здійснення розроблення детальних планів, проектів забудов територій, планів земельно-господарського устрою, проектно-технічної та конструкторської документації, розширення, реконструкції, капітальних ремонтів та будівництва споруд і об'єктів з обов’язковим врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  3. запровадження механізму зобов’язання Держархбудінспекцією та її місцевими органами власників давно збудованих споруд і будинків вживати заходів стосовно облаштування останніх із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  4. збільшення розмірів штрафів за недодержання вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
  5. створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення пристосованих транспортних засобів і відповідної транспортної інфраструктури;
  6. особливостей транспортного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  7. розробити та затвердити національні стандарти з виробництва транспортних засобів, пристосованих до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, та державні будівельні норми з відповідними вимогами щодо будівництва вокзалів, станцій, аеропортів, автостанцій, метрополітенів, морських та річкових портів, пристаней, пасажирських платформ, зупинок громадського транспорту;
  8. удосконалити механізм оприлюднення та розповсюдження стандартів і державних будівельних норм.

Крім того, Мінпраці листом від 16.01.08 № 102/0/10-08/19 звернулося до:

 1. Міністра Кабінету Міністрів України Крупка П.М. з проханням доручити управлінню правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України та Мін’юсту під час експертизи та опрацювання проектів нормативно-правових актів перевіряти в них (у разі доцільності) наявність норм (положень) щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 2. Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. з проханням доручити центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити під час опрацювання відповідних документів, у тому числі проектно-технічної та конструкторської документації, врахування потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями стосовно доступності, що зобов’язувало б здійснювати відповідним чином будь-яке будівництво (реконструкцію) об’єктів (доріг тощо) і закупівлю пристосованого транспорту (автобусів, тролейбусів, пасажирських вагонів). Дана пропозиція погоджена дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. від 22.01.08 № 51884/12/1-07.

Абзац десятий пункту 2

Співпраця державних органів влади з громадськими організаціями інвалідів відбувається шляхом залучення представників таких об’єднань до участі у:

 1. роботі постійно та тимчасово діючих органів, у тому числі дорадчо-консультативних органів, що складаються з представників об’єднань громадян та органів влади (Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, Ради у справах інвалідів, Ради з питань освіти інвалідів, колегій, громадських рад, комітетів доступності, комісій, робочих груп тощо);
 2. періодичних заходах (конференціях, засіданнях, нарадах, круглих столах, консультаціях тощо).

Органи державної влади згідно з Законом України „Про звернення громадян” забезпечують листування з громадськими організаціям інвалідів.
Представники зазначених об’єднань громадян залучаються органами державної влади до опрацювання проектів нормативно-правових актів і спільного проведення заходів, у тому числі з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

Під час проведення вказаної роботи органи державної влади сприяють громадським організаціям інвалідів у здійсненні моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівня їх соціальної захищеності.

Наприкінці минулого та на початку поточного років ВГСПО „Національна Асамблея інвалідів України” здійснювало моніторинг доступності будинків та приміщень центральних органів виконавчої влади, у тому числі Мінпраці.

Вищевказану інформацію Мінпраці листом від 08.02.08 № 374/0/10-08/19 надіслало до Кабінету Міністрів України.

Абзац другий пункту 8

На виконання абзацу другого пункту 8 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та Плану організації забезпечення виконання цього Указу, затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 25.12.07 № 51884/1/1-07, Мінпраці інформує про проведення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за участю представників громадських організацій інвалідів засідань колегій, на яких розглядалися причини незадовільного виконання Указів Президента України від 27.12.05 № 1845 „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів” та від 01.06.05 № 900 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями”, зокрема, в частині створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями і реабілітації інвалідів, а також ужиття в установленому порядку заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у незабезпеченні виконання зазначених Указів.

З зазначених питань станом на 19 січня 2008 року відбулися:

 1. засідання колегій і наради в Донецькій (18.12.07 – нарада, 27.12.07 – колегія), Закарпатській (20.12.07 – нарада, 24.01.08 - колегія); Миколаївській (05.12.07 – колегія, 20.12.07 та 05.01.08 – наради), Одеській (18.12.07 – нарада, 28.01.08 – колегія), Рівненській (30.11.07 та 21.12.07 – нарада, 31.01.08 – запланована колегія), Тернопільській (14.12.07 та 20.12.07 - наради, 28.01.08 – колегія) областях;
 2. засідання колегій Вінницької (24.12.07), Волинської (20.12.07), Житомирської (23.10.07 та 20.12.07), Запорізької (25.12.07), Івано-Франківської (12.12.07 та 24.01.08), Кіровоградської (24.01.08), Луганської (26.01.08), Львівської (21.12.07), Полтавської (27.12.07), Сумської (22.11.07 та 12.12.07), Харківської (17.12.07), Херсонської (12.12.07 та 19.01.08), Хмельницької (28.12.07), Черкаської (28.11.07, 18.12.07, 23.01.08), Чернівецької (18.12.07), Чернігівської (22.11.07) обласних, Київської (25.01.08) та Севастопольської (20.12.07 та 23.01.08) міських державних адміністрацій;
 3. наради в Автономній Республіці Крим (12.12.07 – засідання Ради міністрів АРК та 17.01.08 – нарада Ради міністрів АРК) і Дніпропетровській області (20.12.07 – нарада за участі міських голів і голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрацій, начальників міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення, керівників громадських організацій інвалідів).

У Київській області колегії з зазначених питань відбулася 28 лютого поточного року.

За інформацією, що надійшла з регіонів, колегіями та на нарадах були прийняті рішення та надані доручення щодо вжиття додаткових заходів стосовно забезпечення виконання Указів Президента України від 18.12.07 № 1228 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, від 27.12.05

№ 1845 „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів” і від 01.06.05 № 900 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями”.

Про притягнення до відповідальності та попередження посадових осіб і про визнання недостатньою роботи керівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що зазначено у відповідних рішеннях, поінформували Вінницька, Волинська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська та Чернівецька обласні та Севастопольська міська державні адміністрації.
Вищевказану інформацію Мінпраці надіслало листом від 30.01.08

№ 691/0/14-08/19 до Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України, який доручив (від 11.02.08 № 51884/30/1-07 ) центральним органам виконавчої влади продовжити активну роботу щодо виконання Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 та про його виконання інформувати Мінпраці у строки, визначені планом організації забезпечення його виконання.

Абзац четвертий пункту 8

У 2008 році до Мінпраці не надходило звернень щодо виселення об’єднань інвалідів з займаних приміщень.

Разом з тим, листи, отримані від громадських організацій інвалідів, і спілкування з їх керівниками під час зустрічей, нарад, круглих столів та інших заходів свідчать про наявність у таких об’єднань двох проблем, з якими вони стикаються при вирішенні питання оренди приміщень, де вони здійснюють статутну діяльність, а саме:

 1. розмір орендної плати за користування майном дедалі стає для громадських організацій інвалідів непосильним тягарем. Насамперед це пов’язано із збільшенням з 1 до 10 відсотків розміру орендної ставки державного майна (понад 50 кв. метрів), що відбулося після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06 р. № 1846;
 2. обов’язковість проведення конкурсу на право орендування державного майна, яким користуються громадські організації інвалідів, що може стати причиною втрати приміщення, де вони здійснюють статутну діяльність. Необхідність проведення таких конкурсів другий рік поспіль передбачена законами про державний бюджет. При цьому під час визначення орендних ставок за комунальне майно в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі, орендні ставки за державне майно, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Встановлення орендної ставки для розміщення громадських організацій інвалідів у розмірі 1 % незалежно від площі орендованого приміщення та звільнення таких об’єднань громадян (їх спілок) від конкурсів на право орендування державного майна, яким вони користуються, є необхідним у зв’язку з наступним.

Згідно зі статтею 13 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності.

До того ж, громадські організації інвалідів, є неприбутковими організаціями, і відіграють важливу роль у захисті прав і законних інтересів осіб з особливими потребами, які потребують найбільшої уваги та турботи з боку держави. При цьому, громадські організації інвалідів співпрацюють з державними органами влади як на центральному, так і місцевому рівнях і фактично виконують функції, аналогічні послугам закладів соціального захисту населення.

Крім того, слід зазначити, що однією з умов перемоги на вищевказаних конкурсах є пропозиція щодо найбільшої вартості оренди квадратного метру, запропонована їх учасниками.

З минулорічних відповідей тринадцяти всеукраїнських громадських організацій інвалідів, яким з державного бюджету надається фінансова допомога на підтримку їх статутної діяльності, у тому числі на сплату вартості оренди майна, вбачається, що лише 49 осередків семи всеукраїнських об’єднань інвалідів орендують приміщення комунальної власності, з яких 25 осередків – приміщення менше 50 м² (інші поінформували про реєстрацію об’єднань за домашньою адресою їх керівників). Розмір орендної плати більшості осередків є невеликим і не забезпечує значних надходжень до відповідних бюджетів, зокрема:

 1. 8 осередків сплачують щорічно 1-10 грн.;
 2. 7 осередків - 10-100 грн.;
 3. 14 осередків - 100-1000 грн.;
 4. 10 осередків - 1000-10000 грн.

З огляду на викладене, більшість осередків, які на сьогодні орендують комунальне майно, сплачують її вартість за пільговими цінами, а тому їх цінові пропозиції не матимуть переваг на відповідних конкурсах, що може призвести до виселення об’єднань громадян.

Чим більше буде вартість оренди майна, тим більше потребуватимуть громадські організації інвалідів (всього за даними Мінюсту налічується понад

50 таких організацій) коштів з державного та місцевого бюджетів на його оплату.

Неодноразові звернення Мінпраці щодо необхідності встановлення орендної ставки для розміщення громадських організацій інвалідів у розмірі 1 % незалежно від площі орендованого приміщення не знайшли підтримки у Фонді державного майна та Мінфіну.

З огляду на викладене Мінпраці листом від 08.02.08 № 374/0/10-08/19 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням доручити:

 1. Фонду державного майна під час опрацювання змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” встановити у розмірі
  1 % орендну ставку державного майна, для розміщення громадських організацій інвалідів незалежно від площі орендованого приміщення, а також разом з Мінпраці забезпечити подальший контроль за виконанням абзацу четвертого пункту 4 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228;
 2. Міністерству фінансів під час розроблення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачити звільнення громадських організацій інвалідів (їх спілок) від конкурсів на право орендування державного та комунального майна, яким вони користуються.

Кабінету Міністрів України (від 14.02.08 № 51884/32/1-07) підтримав пропозицію Мінпраці та надав відповідні доручення Фонду державного майна та Мінфіну.

Мінпраці узагальнило висновки з цього приводу Фонду державного майна (надати доручення Мінфіну, Мінекономіки та Фонду державного майна повторно опрацювати зміни до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786) та Мінфіну (опрацювати зміни до законодавства України з питань орендних відносин) і листом від 13.03.08 № 861/0/10-08/19 надіслало їх до Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України (від 20.03.08 № 51884/81/1-07) доручив Фонду державного майна, Мінпраці, Мінфіну, та Мінекономіки повторно опрацювати можливість внесення змін до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна та подати узгоджене рішення на розгляд Уряду.

На виконання зазначеного доручення Фондом державного майна були опрацьовані зміни до вказаної вище Методики і надіслані до Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки та Мін’юсту.

Мінпраці листом від 09.04.08 № 3182/0/14-08/19 надіслало Фонду державного майна завізований без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”, яким пропонується зменшити з 10 до 7 відсотків розмір орендної ставки державного майна (за оренду приміщень понад 50 кв. метрів) для громадських організацій інвалідів.

Абзац шостий пункту статті 8

За інформацією, що надійшла з регіонів в Україні, на початок 2008 року налічувалося:

 1. 12555 місць для паркування автомобілів і транспортних засобів, що перевозять інвалідів, з їх позначенням відповідними дорожніми знаками та розміткою в зонах паркування на вулицях і стоянках (найбільше у м. Київ –
  9,5 тис. місць, у Волинській області – 1,6 тис. місць, у Рівненській області – 0,7 тис. місць, в інших регіонах – не більше двохсот місць);
 2. 2615 спеціальних місць для паркування (в обсязі 10% загальної кількості, але не менш як одне місце) як на стоянках, так і в зонах паркування на вулицях на відстані не більш як 50 метрів перед входом у будівлю, а біля житлових будинків - не більш як 100 метрів (найбільше у м. Київ – 1,1 тис. місць, в інших регіонах – не більше двохсот місць).

Вперше вимога щодо забезпечення облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, що перевозять інвалідів, була передбачена Планом додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.11.05 № 444-р. Виконання зазначеного завдання покладалося на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, МВС, Мінтрансзв'язку, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства у термін 2005-2006 роки.

З метою з’ясування стану нормативного врегулювання питання щодо облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, що перевозять інвалідів, Мінпраці надіслало запит до Мінжитлокомунгоспу, Мінтрансзв’язку, Мінрегіонбуду та ДАІ МВС з проханням повідомити:

 1. перелік нормативних документів з питань організації та діяльності платних стоянок, а якщо такі документи відсутні, назви актів, якими це має бути визначено;
 2. назви структурних підрозділів місцевих органів влади, що надають дозволи на відкриття платних стоянок, а також координують та контролюють їх діяльність.

Вказаними вище органами було повідомлено наступне.

Згідно зі статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту та прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах здійснюється виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Збір за парковку автомобілів відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 20.05.93 № 56-93 „Про місцеві податки і збори” включено до місцевих податків і зборів.

Відповідно до статті 30 зазначеного Закону повноваження щодо прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону належить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Згідно зі статтею 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” повноваження у сфері благоустрою населених пунктів щодо визначення місць стоянок транспортних засобів і затвердження правил благоустрою територій належать сільським, селищним і міським радам.

Законом України „Про дорожній рух” визначено, що:

 1. організація забезпечення індивідуальних власників транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами відноситься до компетенції органів законодавчої та виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування (стаття 5);
 2. встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах відноситься до компетенції міської та районної ради депутатів і міської та районної виконавчої влади (стаття 6);
 3. влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об'єктів дорожнього сервісу відноситься до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ними органів (стаття 9).

Статтею 41 Закону України „Про дорожній рух” встановлено, що порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування транспортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних переходів і залізничних переїздів, зупинок транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми світловими приладами, правила пересування пішоходів, проїзд велосипедів, а також питання організації руху та його безпеки регулюються Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 № 1306, встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України (підпункт 1.1 Загальних положень), визначають терміни „зупинка” та „стоянка” (підпункт 1.10), правила зупинки та стоянки (пункт 15) і не містять термінів „парковка” чи „паркування”.

Організація та порядок надання послуг щодо зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів, причепів), що належать громадянам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, регламентується Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 115 відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів”. Зазначені Правила поширюються на всі автостоянки (крім автостоянок - гаражних кооперативів), що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб'єктами господарської діяльності, чи належать цим суб'єктам.

У вищевказаних законах і нормативно-правових актах Уряду не вказується необхідність виділення та кількість спеціальних місць для паркування автомобілів інвалідів у зонах паркування транспортних засобів, у тому числі безкоштовного паркування автомобілів таких осіб на платних стоянках.

Разом з тим, державні будівельні норми встановлюють, що:

 1. на відкритих стоянках автомобілів біля установ культурно-побутового обслуговування, підприємств торгівлі та відпочинку, окремих будинків і споруд масового відвідування слід виділяти місця для власних автотранспортних засобів інвалідів, позначаючи їх спеціальною розміткою та спеціальними знаками. Їх вмістимість визначається відповідно до загальної вмістимості автостоянки і складає: до 100 автомобілів – 4 місця-стоянки, від 100 до 200 – 5-7 місць-стоянок, більше 200 по розрахунку. Для лікувально-профілактичних установ, що відвідуються інвалідами при їх амбулаторному лікуванні, кількість машиномісць для інвалідів визначається із розрахунку 10-15 % від загальної вмістимості автостоянки (ДБН 360 - 92 ** „Планування та забудова міських та сільських поселень”);
 2. на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів обслуговування слід виділяти не менше 10 % місць (але не менше одного місця) для транспорту інвалідів. Ці місця повинні позначатися знаками, прийнятими в міжнародній практиці. Місця для особистого автотранспорту інвалідів бажано розміщувати поблизу входу, доступного для інвалідів, але не далі 50 м, а при житлових будинках - не далі 100 м. Ширина зони для паркування автомобіля інваліда повинна бути не менше 3,5 м. (ДБН В.2.2-17:2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”).

Затвердження правил благоустрою територій та паркування транспортних засобів здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вищевказаних законів. В деяких таких документах передбачаються певні пільги для інвалідів щодо плати за паркування транспортних засобів.

До числа суб'єктів паркувальної діяльності, що здійснюють всі відповідні повноваження та обов’язки на території міст, належать виконавчі органи рад, відділи благоустрою і санітарно-екологічного стану, уповноважені організації з паркування, органи ДАІ МВС.

Статтею 7 цього Закону України „Про благоустрій населених пунктів” визначено, що розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів належить до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

На підставі викладеного Мінпраці листом від 26.02.08 № 598/0/10-08/19 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням доручити:

 1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити ініціювання через визначені ними органи (управління благоустрою, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства) внесення змін до правил паркування транспортних засобів, затверджених органами місцевого самоврядування, щодо надання пільг для інвалідів стосовно плати за паркування автомобілів, які вони отримали через органи праці та соціального захисту населення, та визначення кількості безкоштовних спеціальних місць для паркування таких автомобілів на платних стоянках;
 2. Мінжитлокомунгоспу, як центральному органу виконавчої влади, з питань житлово-комунального господарства, який відповідно до статті 7 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” розробляє в установленому законом порядку державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою населених пунктів, здійснити опрацювання змін до чинного законодавства в частині врегулювання питання виділення спеціальних місць для паркування автомобілів інвалідів у зонах паркування транспортних засобів, у тому числі безкоштовного паркування автомобілів таких осіб на платних стоянках, а також забезпечити моніторинг облаштування таких місць. Дану пропозиції підтримано Мінтрансзв’язку та ДАІ МВС;
 3. Мінрегіонбуду узгодити державні будівельні норми з положеннями абзацу 6 пункту 8 Указу Президента України від 18.12.07 № 1228 та опрацювати відповідні пропозиції всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Кабінет Міністрів України (від 11.03.08 №51884/60/1-07) підтримав пропозиції Мінпраці.

Мінрегіонбуд листом від 31.03.08 № 10/6-372 поінформував Мінпраці, що звернувся до НДІмістобудування з проханням розглянути пропозиції Мінпраці, наведені у листі від 26.02.08 № 598/0/10-08/19 щодо узгодження нормативних вимог з положеннями абзацу 6 статті 8 Указу Президента України від 18.12.08 № 1228.

Директор Департаменту
у справах інвалідів Ю.М. Ладуба

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2006 м.Київ № 300/33

Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур

Спільний наказ Мінбуду України та Мінпраці України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" наказуємо:

1. Затвердити Типове положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що додається.

2. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям при створенні та організації діяльності комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури керуватись цим Положенням.

Перший заступник міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

А. ОРЛОВ
Міністр праці та соціальної політики України
М. ПАПІЄВ

Дополнительная информация