Комітети доступності - Дніпропетровська область

Комітет доступності Програма доступності Новини

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 19.07.2007 № Р-297/0/3-07

Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 року № 444-р „Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, спільним наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства праці та соціальної політики України від 8 вересня 2006 року №300/339 „Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур”:

1.Утворити комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації (далі – комітет доступності) у складі згідно з додатком 1.

2.Затвердити Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації (додаток 2).

3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій та звернути увагу міських голів на необхідність:

3.1. Створити комітети доступності на місцях.

3.2. Щороку до 10 червня та 10 грудня надавати інформацію з виконання заходів, зазначених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 року №444-р, та пропозиції комітету доступності при облдержадміністрації для щорічного звітування перед громадською радою Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України до 20 червня та 20 грудня.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації (Декальчук), контроль – на першого заступника голови облдержадміністрації Вербицького Г.П.

Голова облдержадміністрації

Н.М.ДЄЄВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації № Р-286/0/3-12 від 28.04.2012 м. Дніпропетровськ Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 липня 2007 року №Р-297/0/3-07

ПРОТОКОЛ засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації від 20 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації

СКЛАД комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації

ПРОТОКОЛ розширеного засідання комітету забезпечений доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації від 17 червня 2011 року

ДОРУЧЕННЯ заступника міського голови Лозенко О.В. за підсумками засідання «Комітету доступності» з питань пристосування до потреб маломобільних верств населення

ПРОТОКОЛ засідання "комітету доступності" з питання виконання у м. Дніпропетровську «Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення у м.Дніпропетровську на 2007-2009рр.» від 22.01.10

ДОРУЧЕННЯ заступника міського голови Лозенко О.В. за підсумками засідання "комітету доступності" з питання виконання в у м. Дніпропетровську "Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення у м. Дніпропетровську на 2007-2009 рр." 09.06.09 року

ДОРУЧЕННЯ заступника міського голови Лозенко О.В. за підсумками засідання "комітету доступності" з питання виконання у м. Дніпропетровську "Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення у м. Дніпропетровську на 2007-2009 рр."

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання «комітету доступності» з питання виконання у м. Дніпропетровську Комплексної програми соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська «Турбота» на 2010-2012 рр. від 17.05.11

ПРОТОКОЛ № 1-11 засідання "комітету доступності" від 24.03.11

ПРОТОКОЛ наради з питання забезпечення безперешкодного доступу для інваліда І групи Кропоткіна Д.С. у будинку 45 по вул. Новорічній від 31.03.09

ПРОТОКОЛ №3 засідання "комітету доступності" з питання виконання в у м. Дніпропетровську "Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення у м. Дніпропетровську на 2007-2009 pp." від 05.11.08

ПРОТОКОЛ № 2 засідання "комітету доступності" від 22.05.08

ПРОТОКОЛ № 1 засідання "комітету доступності" з питання виконання в у м. Дніпропетровську "Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення у м. Дніпропетровську на 2007-2009 рр." від 18.03.08

Дополнительная информация