Комітет доступності - Запорізька область

Комітет доступності Програма доступності Новини

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

21.12.2007 № 451

Про створення комітету доступності
інвалідів та інших маломобільних
груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфра-
структури та затвердження його складу

Керуючись ст..23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типовим положенням «Про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури», (далі - типове положення) затвердженого спільним наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та Міністерства праці та соціальної політики від 08.09.2006 року №300/3339, а також з метою координації роботи, пов’язаної з її створення на території Запорізькій області, інвалідам та іншим мало мобільним групам населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури і користування дорожньо – тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації:

1.Створити при Запорізький обласній державній адміністрації комітет доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури (далі комітет доступності).

2. Затвердити склад комітету доступності (додається).

3. Комітету у своїй діяльності керуватися Типовим положенням.

4. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій та запропонувати міським головам міст обласного значення:

4.1. створити комітети доступності;

4.2. про хід виконання цього розпорядження поінформувати управління містобудування та архітектури облдержадміністрації до 01.02.2008.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації Фукса Г.Г., Фролова М.О.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Є.А. Червоненко№ 273 від 10.06.2013 Розпорядження Про затвердження складу комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Порівняльна таблиця облаштування засобами безперешкодного доступу об'єктів житлового, громадського та іншого призначення

Довідка по забезпеченню доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів транспортної інфраструктури

Інформація щодо соціального захисту інвалідів міста Запоріжжя в 2009 році

Дополнительная информация