Комітет доступності - Чернігівська область

Комітет доступності Програма доступності Новини

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 листопада 2006 р. N 426
м.Чернігів

Про створення комітетів забезпечення
доступності інвалідів та інших маломобільних
груп до об'єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 N 444-р та спільного наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006 ї 300/339 :

1. Затвердити склад обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури згідно з додатком.

2. Затвердили Положення про обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (додається).

3. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам у місячний термін створити комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердити положення про них.

4. Комітетам забезпечення доступності при районних державних адміністраціях та міськвиконкомах подавати інформацію про роботу та пропозиції до обласного комітету доступності двічі на рік, до 1 червня та до 1 грудня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації.

Голова обласної

державної адміністрації

М.І.Лаврик

Додаток

до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 24 листопада 2006 року N 426

Склад

обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Бєльський
Олександр Олександрович

в.о. першого заступника голови облдержадміністрації, голова комітету

Павленко
Володимир Володимирович

начальник управління містобудування і архітектури облдержадміністрації, заступник голови комітету

Бєляєв
Володимир Олександрович

голова регіональної комісії з питань діяльності підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів в Чернігівській області, заступник голови комітету (за згодою)

Коваленко
Людмила Василівна

спеціаліст ІІ категорії управління містобудування і архітектури облдержадміністрації, секретар комітету

Бойко
Анатолій Іванович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Сальников
В'ячеслав Юрійович

заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Снегерьова
Інна Володимирівна

заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Лось
Ірина Іванівна

керуюча відділенням Фонду соціального захисту інвалідів в Чернігівській області (за згодою)

Титаренко
Володимир Володимирович

заступник начальника відділу паливно-енергетичного комплексу та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Федорова
Світлана Віталіївна

голова правління Чернігівського міського об'єднання інвалідів "Шанс" (за згодою)

Шурута
Сергій Миколайович

координатор Національної асамблеї інвалідів України в Чернігівській області (за згодою)

Серікова
Лариса Семенівна

голова Чернігівської обласної організації УТОС (за згодою)

Сивенко
Лариса Миколаївна

голова Чернігівської обласної організації УТОГ (за згодою)

Уваров
Ігор Валентинович

голова Чернігівської громадської організації інвалідів "Благодіяння" (за згодою)

Керівник апарату
облдержадміністрації

В.В.Приходько

Затверджено
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 24 листопада 2006 року N 426

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

1. Обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - обласний комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який створений при обласній державний адміністрації з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням на території області безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель, споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації.

2. Обласний комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями обласного комітету доступності є:

 • забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації;
 • надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
 • сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
 • розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
 • сприяння ефективній взаємодії управлінь та відділів облдержадміністрації у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

4. Обласний комітет доступності має право:

 • залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;
 • одержувати в установленому порядку від управлінь та відділів облдержадміністрації інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію управлінь та відділів облдержадміністрації, що належать до його компетенції,
 • організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;
 • ініціювати перед обласною державною адміністрацією проведення нарад та слухань, що належать до його компетенції;
 • подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Обласний комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з комітетами доступності райдержадміністрацій та міськвиконкомів, управліннями та відділами облдержадміністрації, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. Склад обласного комітету доступності формується з числа представників управлінь та відділів облдержадміністрації, на яких покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв'язку та інформатизації, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, праці та соціального захисту населення, служб Укрінвестекспертиза, громадських організацій інвалідів та фізичних осіб (за їх бажанням).

Члени комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських засадах.

7. Обласний комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником голови облдержадміністрації.

Голова обласного комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова обласного комітету доступності має двох заступників, які за посадами є:

 • начальник управління містобудування і архітектури;
 • керівник громадської організації інвалідів.

Повноваження заступників голови та інших членів обласного комітету доступності визначаються регламентом комітету доступності, який затверджується головою.

8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови обласного комітету доступності, а у разі його відсутності - одного з заступників голови.

План роботи обласного комітету доступності формується за пропозиціями членів і затверджується головою.

Порядок денний чергового засідання обласного комітету доступності формується пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів.

Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. Рішення обласного комітету доступності вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування в роботі під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення обласного комітету доступності мають рекомендаційний характер.

10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться обласною державною адміністрацією з питань, що належать до його компетенції.

11. Забезпечення обласного комітету доступності приміщенням для створення необхідних умов роботи комітету та проведення його засідань здійснює обласна державна адміністрація.

12. Обласний комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, на веб-сторінці облдержадміністрації.

13. Обласний комітет доступності узагальнює інформацію та пропозиції комітетів доступності при райдержадміністраціях і міськвиконкомах та щороку до 20 червня та 20 грудня звітує перед громадською радою Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Дополнительная информация