Анкета визначення доступності

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

Обстеження доступності проводиться не спонтанно, а на чиєсь замовлення. Замовник може і повинен конкретизувати мету аудиту, межі об'єкту, ймовірно обсяг планованого переобладнання. Може бути, наприклад, замовлення на аудит будинку школи, а може лише на кабіну ліфту. Добре також наперед вияснити, що це за об'єкт, як він використовується зараз і як планується, які працівники і хто є клієнтами об'єкту, що обстежується, в чому головні проблеми. Може щось уже зроблено для доступності об'єкту, який наступний етап. Наперед треба зібрати максимум потрібної інформації, це заощадить час. Варто ще раз переглянути ті розділи будівельних стандартів, які можуть знадобитися в ході аудиту. Якщо є план чи карта, треба їх мати з собою. Можна заздалегідь намітити приблизний маршрут аудиту. Слід подбати про офіційний дозвіл на доступ і про можливість потрапити у всі необхідні місця. Представник замовника може бути присутній або ні в групі, що проводить аудит. Сам аудитор - як правило лише консультант, він дає поради, а рішення про те, які і як саме зробити переобладнання, прийматиме замовник з допомогою інших спеціалістів. Тому треба зберігати коректність, точність думки, реалізм та уникати суб'єктивності. Довіряйте стандартам та інструментам.

ІНСТРУМЕНТИ

Для проведення аудиту використовують такий інвентар:

Рулетка

Для вимірювання ширини, висоти, довжини

Штангенциркуль

Для вимірювання товщини поруччя

Рівень

Для вимірювання нахилів площин

Динамометр

Для вимірювання сили відкриття та закриття дверей

Секундомір

Для вимірювання часу закривання дверей ліфта

Диктофон

Для запису даних аудиту

Фотоапарат

Знімання об'єкта до і після завершення робіт з метою фіксації змін

Зошит та ручка

Запис даних на папері

Одяг

Одяг повинен бути яскравим та відбивати світло, тому, що деякі виміри доведеться робити на проїжджій частині

Інструменти мають бути справними, деякі з них потребують періодичної офіційної перевірки. Часом буває необхідно провести також більш специфічні виміри - наприклад рівня шуму, освітлення чи загазованості.

Техніка і спосіб вимірювання також мають значення. Треба думати реалістично, як користувачі. Заміри віддалі, простору потрібно робити в критичних місцях - напр. у найвужчому місці, там де прохід перекривають предмети, а ширина проходу дверей чи балкону береться „на просвіт", тобто враховуючи виступання полотна відчинених дверей, віддаль до парапету, а не до краю плити, з врахуванням виступаючих елементів, які можуть заважати в пересуванні. Всі виміри позначаються на плані та заносяться в журнал. Якщо вимірювання наговорюються на диктофон, опісля їх треба переслухати та внести в журнал і на план. Для користування всіма цими пристроями в складі групи часом необхідно мати з собою асистента, достатньо дужого й акуратного.

Керівництво до заповнення Анкети аудиту (визначення) доступності.

Пропонована методика полягає на огляді об’єкту та занесення даних обстеження до Анкети, відповідно до її розділів.

А) Спочатку заповнюється титульна сторінка Анкети (стор. 1), котра несе інформацію:

про назву об’єкту,
дату проведення аудиту,
місце розташування об’єкту,
ім’я керівника і інших відповідальних осіб,
адресу, телефон тощо,
а також ім’я особи, яка проводила аудит (обстеження).

В) Після заповнення титульної сторінки (стор. 1), приступаємо до огляду та проведення вимірів прилеглої до об’єкту території (Частина I).

Зокрема:

  1. безбар’єрність на пішохідних шляхах та пішохідних переходах.
  2. наявність місць для паркування автомобілів, зокрема, призначених і пристосованих для інвалідів;

В приміщенні, по черзі, відзначаємо, який із перетинів пішохідних шляхів з проїздами відповідає нормативам, описаним вище, а який ні. При цьому можемо виписувати конкретні назви вулиць чи номери будинку, де знаходиться цей перетин, або просто умовно пронумерувати усі перетини пішохідних шляхів з проїздами.

Далі заповнюємо Частину II, яка стосується доступності до будівлі та приміщень в середині будівлі, відповідно відзначаючи «так» або «ні».

Якщо будівля є одноповерховою, беремо до уваги для заповнення розділ 4.

Якщо будівля багатоповерхова, заповнюємо розділ 4*.

Заповнивши кожен розділ окремо, відповідно до кількості відмічених «так»,

Нараховуємо кількість балів.

С) Заповнивши усі розділи 3-ї, 4-ї сторінок, повертаємося до 2-ї сторінки, де є розділ «Висновки». (Фактично ця сторінка є зворотом 1-ї, тобто титульної сторінки). Сюди ми вписуємо у кожний розділ висновки.

В кінцевому результаті ми матимемо документ на одному листку про результат аудиту, на котрому будуть відзначені дані:

лицева сторінка (стор. 1) – про об’єкт, на котрому проводився аудит;
зворотна сторінка (стор. 2) – про стан доступності цього об’єкту та пропозиції щодо покращення ситуації.

Анкета

визначення доступності будівлі
для маломобільних груп населення

(назва об’єкту громадського призначення)
________________________________________________________________________________

 

Дата обстеження: _________________________________________________________________

Назва об’єкту: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Телефон: (______) ________________________________________________________________

Факс: (______) ____________________________________________________________________

Електронна адреса: _______________________________________________________________

Ім’я і посада керівника установи, де проводився аудит:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ім’я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ім’я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Висновок:

І. Прилегла територія біля об’єкту є (підкреслити):
доступною доступною частково недоступною

ІІ. Будівля є (підкреслити):
доступною доступною частково недоступною

Вимоги / пропозиції:

1. прилегла територія (прилеглий квартал довкола об’єкту):
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Зона паркування автомобілів:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Входи до будівлі/приміщення:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Доступність до приміщень в будівлі/споруді:

4.1. _____________________________________________________________________________

4.2. _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Туалети:

5.1. ____________________________________________________________________________

5.2. ____________________________________________________________________________

6. Візуальна інформація:
6.1. ____________________________________________________________________________
6.2. ____________________________________________________________________________
6.3. ____________________________________________________________________________
6.4. ____________________________________________________________________________


I.

Прилегла територія

1.

Прилеглий квартал довкола об'єкту:

так

ні

1.1.

Чи існують похилі (пандуси) з відсутніми або пониженими бордюрами до 2-4 см в усіх місцях перетину пішохідних шляхів/тротуарів з проїжджою частиною/проїздами, (згідно до зразка)?

 

 

проходи мають бути по усій ширині тротуару Похилі з’їзди

Примітка:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Загальна кількість балів з розрахунку - 0-1:

 

2.

Зона паркування автомобілів:

2.1.

наявність місця для паркування а/м, якими користуються люди з інвалідністю:

 

 

2.2.

стоянка для а/м знаходиться на відстані _____ м від головного входу до об'єкту; (має бути не далі, як 50 м)

 

 

2.3.

на стоянці є виділені місця для стоянки а/м інвалідів шириною 3,5 м і промарковані дорожньою розміткою із нанесенням символу "інвалід" та встановленням знаку:

 

 

2.4.

виїзд зі стоянки на тротуар обладнаний похилою площиною/пандусом за

зразком:004

Примітка:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Загальна кількість балів з розрахунку - 4:

 

II.

Будівля /приміщення

3.

Входи до будівлі/приміщення:

так

ні

3.1.

При вході в будинок існує _________ сходинок;
Сходинки облаштовані поручнями:

 

 

3.2.

Якщо до будівлі є сходи, то також існує пандус згідно до ДБН.
Пандус виконаний у співвідношенні (підкреслити),
що відповідає чи не відповідає нормам.
(за нормативами має бути 1:12):
1:8 1:10 1:12

 

 

3.3

Двері при вході до будівлі/приміщення шириною ____________см.
Що відповідає (не відповідає) нормам.
(мають бути min 90см)

 

 

3.4

Чи відсутній бар'єр в дверях?
Якщо в дверях головного входу є поріг, чи відповідає він нормативам
(за ДБН має бути до 2,5см):
до 2,5см більше 2,5см
(підкреслити)

 

 

3.5.

Відсутність інших перешкод, наприклад, щітка для витирання ніг, тощо

 

 

Загальна кількість балів з розрахунку- 5:

4.

Доступність до приміщень в будівлі:
(Варіант, якщо будинок одноповерховий)

4.1.

На сходах від вестибулю головного входу до рівня поверху відсутні сходи, або, якщо є сходи, то при сходах є поруччя та пандус відповідно до ДБН (1:12)
примітка:

 

 

4.*

Загальна кількість балів з розрахунку – 2:
(якщо будівля багатоповерхова):
Доступність до приміщень в будівлі:
Варіант, коли будинок багатоповерховий

 

 

4.1 *

Якщо є на сходах від вестибулю головного входу до рівня 1-го поверху або ліфтового холу існують сходи з поручнями та дублюється пандусами.

 

 

4.2.*

в усіх місцях перепаду рівнів вище 4см всередині будівлі існують скоси/пандуси

 

 

в усіх місцях перепаду рівнів вище 4см всередині будівлі існують скоси/пандуси

зразок

 

4.3.*

Чи в приміщенні існує ліфт?

 

 

4.4.*

Чи можна інвалідним візком під'їхати до ліфта?

 

 

4.5.*

Чи ліфт зупиняється на усіх поверхах?

 

 

4.6.*

Чи можна викликати ліфт з кожного поверху?

 

 

 

Загальна кількість балів з розрахунку – 6:
(якщо будівля багатоповерхова):

 

5.

Туалети:

5.1.

Чи доступні для відвідувачів туалети всередині будівлі/приміщенні:

 

 

5.2

Чи є кабінка туалету для інвалідів у візках?
(Ширина дверей min 80см)

 

 

5.3.

Наявність поруччя у туалеті біля унітазу

 

 

5.4.

Наявність умивальника, доступного для людини у візку

 

 

Загальна кількість балів з розрахунку - 4:

6.

Візуальна інформація.
(Наявність інформаційних табло/піктограм)

6.1

Про місце розташування пандуса

 

 

6.2

Про місце розташування альтернативного входу

 

 

6.3

Місце розташування доступного для людей у візках туалету

 

 

 

Якщо відсутня загальна доступність, чи налагоджено обслуговування людей з інвалідністю та МГН (наприклад, кнопка виклику персоналу, тощо)

 

 

 

Інше (яким чином)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

©Анкету уклав
Ярослав ГРИБАЛЬСЬКИЙ,
Регіональний координатор проекту у Львівській області,
Координатор програми безбар’єрності Національної Асамблеї інвалідів України

Дополнительная информация