ДБН В.2.2-10-2001

2.5. ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я.

БУДИНКИ І СПОРУДИ.
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

ДБН В.2.2-10-2001
На заміну
СН 535-81
Чинні від 2001-04-01

РОЗРОБЛЕНО: АТ «Медінвестпроект»

Ці норми є складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки і споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»

Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Перелік видів будинків і споруд закладів охорони здоров’я наведений у додатку А.

Перелік документів, на які наведені посилання в цих Нормах, наведений у додатку Б.

Терміни та їх визначення наведені у додатку В.

Основні моменти стосовно забезпечення життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями наведені в наступних розділах:

1. Загальні положення.

Дополнительная информация