ДБН В.2.2-16-2005

2.9. ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

БУДИНКИ І СПОРУДИ
КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА
ДОЗВІЛЛЄВІ ЗАКЛАДИ

 

ДБН В.2.2-16-2005
На заміну
ВСН 45/86/
Госгражданстрой
Чинні від 2006-04-01

РОЗРОБЛЕНО: ВАТ «Київ ЗНДІЕП», «Діпромісто».

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих однозальних і багатозальних будинків та споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів:

  • кінотеатрів цілорічної та сезонної дії з кіно та відео залами, а також відеокомплексів;
  • театрів драматичних, музично-драматичних, музичної комедії, опери та балету;
  • клубів, центрів дозвілля.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці норми не поширюються на культурно-видовищні та дозвіллєві заклади місткістю понад 1500 місць для глядачів, цирки, казино, спеціалізовані театри і кінотеатри.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку А.

Терміни та визначення понять, які використовуються у цих нормах, наведені у додатку Д.

Основні моменти стосовно забезпечення життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями наведені в наступних розділах:

1. Загальні положення.

2. Вимоги до земельних ділянок.

3. Об’ємно - планувальні рішення будинків і приміщень.

ДОДАТОК Г.

Дополнительная информация