Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами. Київ – 2007 видання IV, доповнене

Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребамиНаціональна асамблея інвалідів України з Міністерством регіонального розвитку та будівництва  України досягли відповідного рівня співпраці, результатом якої стала розробка та офіційне введення в дію ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».  Вимоги  ДБН  поширюються на проектування та реконструкцію житлових та громадських будинків та споруд з урахуванням можливостей людей з обмеженими фізичними можливостями, функціонально-планувальні елементи будинків і споруд, їхні земельні ділянки, а також на вхідні вузли, комунікації, шляхи евакуації, приміщення проживання, обслуговування і робочі місця, а також їх інформаційне та інженерне обладнання.

Дополнительная информация