Моніторинг доступності


Будуючи інтегроване цивілізоване суспільство, Україна керується загальною стратегічною метою досягнення повної участі людей з інвалідністю в суспільному житті та своєчасного включення всіх питань, пов’язаних з вирішенням проблем громадян з інвалідністю, до всіх напрямків державної діяльності.

Проблеми людей з інвалідністю вирішуються та детально розглядаються на національному та міжнародному рівні завдяки цілій низці нормативно-правових документів світового рівня, зокрема Конвенцією Організації Об’єднаних Націй «Про права інвалідів» та Загребською декларацією 2007 року стосовно Плану дій Ради Європи по відношенню до людей з обмеженими фізичними можливостями на 2006 - 2015 роки.

В Україні активно триває процес усунення обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, включаючи участь у політичному, громадському та культурному житті, інформацію і комунікацію, освіту, сферу зайнятості, професійну орієнтацію і підготовку, охорону здоров’я, реабілітацію, соціальний та правовий захист, життя в місцевій громаді, в тому числі забудоване навколишнє середовище, транспорт.

Один з ряду документів, що регулює соціальний статус та захист людей з інвалідністю в Україні, є Указ Президента України від 18 грудня 2007 року №1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженим фізичними можливостями».

Нині в Україні діють близько десяти основоположних державних будівельних норм (ДБН) з проектування громадських будівель та споруд, дитячих дошкільних та навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування.

Відповідно до «Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур» за безпосередньою участю представників громадських організацій інвалідів комітети доступності систематично здійснюють моніторинг механізму реалізації ряду законодавчих документів щодо створення безперешкодного середовища для якнайшвидшої реалізації загальної стратегічної мети - повної участі людей з інвалідністю в суспільному житті.

Озброєні всіма необхідними законодавчими та нормативно-правовими актами, громадяни України з обмеженими фізичними можливостями все активніше втручаються у процеси перебудови ставлення та світогляду щодо питань створення доступності середовища життєдіяльності в сучасному українському суспільстві.

Комітети доступності всіх рівнів значно впливають на істотні перетворення архітектурного та навіть інформаційного середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. За результатами їх роботи та відповідного моніторингу 2008 року виявлено як найкращі так і проблемні території з цих питань. Зокрема, може бути наведено як приклад діяльність Вінницької, Донецької, Закарпатської, Луганської та Тернопільської областей. Ці перетворення знаходяться тільки на початковому етапі створення безперешкодного середовища життєдіяльності людей з інвалідністю. Необхідно зберегти та нарощувати темпи цієї діяльності, що є однією з вимог становлення України як цивілізованої європейської держави.
Моніторинг - 2008 р.
Моніторинг - 2007 р.

Дополнительная информация