Волинська програма доступності

Комітет доступності Програма доступності Новини

 

Комплексна міська програма соціального захисту населення на 2011-2015 роки

1. Паспорт Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки

1

Ініціатор розроблення програми

Департамент соціальної політики

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3

Розробник програми

Департамент соціальної політики

4

Співрозробники програми

Департамент соціальної політики

5

Відповідальний виконавець програми

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька, департамент житлово-комунального господарства

6

Учасники програми

Департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, виконавчі органи Луцької міської ради, громадські, благодійні та релігійні організації

7

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

7.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, тис. грн..

 

 

у тому числі:

 

9.1

коштів місцевого бюджету

 

9.2

коштів інших джерел

 

Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Бюджетний кодекс України.

Категорія економічної класифікації

КЕКВ

Найменування

 

Реалізація проекту «Соціальна картка лучанина»

 

Надання грошової та натуральної (продуктів харчування та непродовольчих товарів) допомоги соціально незахищеним верствам населення

 

Надання соціальних послуг бездомним громадянам

 

Надання широкого спектру соціальних послуг та інших видів допомоги одиноким пенсіонерам та непрацездатним громадянам

 

Здійснення підтримки громадських організацій діяльність яких має соціальне спрямування

 

Розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста з використанням механізму соціального замовлення на конкурсній основі

 

Створення безбар’єрного середовища для маломобільних верств населення

1. Загальні положення

Конституція України гарантує соціальний захист, та гідний рівень життя кожному-громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці та ін.

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення міста.

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації єдиної стратегії діяльності у сфері соціального захисту та соціального обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі, в рамках Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011 – 2015 роки (далі-Програма).

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи органів і закладів соціального] захисту міста, який був отриманий в процесі реалізації попередніх міських соціальних програм. При розробці Програми враховані рішення Луцької міської ради та виконавчого комітету Луцької міської ради, пропозиції виконавчих органів Луцької міської ради, громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту населення.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

З метою проведення аналізу стану реалізації Програми провадитиметься щоквартальний моніторинг виконання передбачених заходів.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Основними проблемами в соціальній сфері є:

неефективність; існуючої системи надання соціальних допомог;
недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;
монополія державних та комунальних установ в частині надання соціальних послуг.

Згідно із даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків на сьогодні в місті Луцьку нараховується 51,8 тис. пільговиків., з них:

ветеранів війни -10,2 тис. чол., серед них 930 інвалідів війни;
ветеранів праці-21,3 тис. чол..;
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 5,9 тис. чол.;
ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ - 2,1 тис. чол.;
реабілітованих громадян - 0,2 тис. чол.;
дітей війни — 18,7 тис. чол.;
інвалідів (крім інвалідів війни) - 11,1 тис. чол..;
в т.ч.: дітей-інвалідів - 1,0 тис. осіб,
інвалідів зору 1 групи-0,3 тис. чол.; 2 групи-0,2 тис. чол.;
інвалідів військової служби - 0,1 тис. чол.;
712 багатодітних сімей;
жертв нацистських переслідувань - 4 чол.

На обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька перебуває 2,9 тис. чол. з числа одиноких непрацездатних громадян, серед них 1,7 тис. чол. – інвалідів, 1973 ветерани війни. Самотні літні громадяни, у яких повністю втрачена або знижена здібність до самообслуговування, потребують постійної уваги, стороннього догляду, підтримки та медичної допомоги.

Крім того, повсякчас зростає кількість звернень громадян міста, які на даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім, адресної грошової допомоги, в тому числі на лікування, ремонт та на вирішення інших питань, пов'язаних із складними життєвими обставинами.

За інформацією Центру обліку бездомних громадян Волинського обласного благодійного фонду «Переображення», департаменту соціальної політики, управління МВС України у Волинській області, житлово-комунальних підприємств в місті перебуває значна кількість бездомних, які потребують допомоги та підтримки для повернення до нормального життя та недопущення негативних наслідків для громади міста.

Саме тому, одним із важливих суспільних завдань є надання допомоги особам без визначеного місця проживання та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Люди, яких викинуло життя на узбіччя, повинні відчути турботу суспільства. Особам без визначеного місця проживання необхідно забезпечити можливість реалізувати право на працевлаштування, лікування, юридичні, соціальні та інші види послуг, такі як безкоштовна санітарна обробка, гаряче харчування тощо.

Підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг в останні роки призвело до скрутного матеріального становища значної кількості соціально незахищених громадян міста Луцька, які не зважаючи на отримані пільги за рахунок Державного бюджету, не мають можливості сплачувати дані послуги у повному обсязі.

Для: забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи, покращення соціального самопочуття людини, впевненості в своєму майбутньому, розробляються заходи з надання різних видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу виконується реабілітаційна функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію та вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі успільства.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, департаментом соціальної політики Луцької міської ради розроблено єдину міську комплексну програму надання соціальних послуг, яка консолідує в собі всі види діючих та нових місцевих соціальних гарантій у цій сфері.

Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів війни та праці, членів сімей загиблих та ін.

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність найбільш соціально вразливих мешканців міста.

Продовжуватиметься надання різних видів соціальних послуг та допомог громадянам пільгових категорій — учасникам бойових дій віком 90 і більше років, ветеранам ОУН-УПА, сім'ям Загиблих воїнів в Афганістані та особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

Надаватиметься адресна грошова допомога найбільш незахищеним мешканцям міста, в тому числі на лікування та на вирішення інших питань, пов'язаних із складами життєвими обставинами, та надаватимуться пільги на оплату житлово-комунальних послуг окремим вразливим категоріям громадян.

Передбачено також надання широкого спектру соціальних послуг підопічним територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.

На сьогоднішній день у місті Луцьку мешкає понад 12 тисяч дорослих та близько 1 тисячі дітей – інвалідів різних нозологій. При цьому спостерігається тенденція до збільшення кількості людей, яким необхідно створити належні умови для життєдіяльності т|а інтеграції в суспільне життя.

Проблеми інвалідності пов'язані з наявністю чисельних соціальних бар'єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно приймати участь у ньому. Внаслідок цього неповносправні живуть в умовах, що ведуть до приниження їх гідності та ізоляції в соціумі.

Людина неповноцінна, позбавлена можливостей звичайних у суспільстві, потребує основних елементів життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних групах, релігійну діяльність, інтимні відносини, доступ до всіх видів громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ щоденного життя.

З них багато інвалідів позбавлені можливості активно приймати участь у житті суспільства у силу таких фізичних бар'єрів, як: дверні отвори, надто вузькі для інвалідних візків сходинки-на підходах до будівель, по яким неможливо піднятися, незручно розташовані телефони й вимикачі, санітарне обладнання, яким неможливо користуватися тощо.

Для полегшення життя інвалідів необхідно обладнати будівлі та споруди соціального, громадського та житлового призначення спеціальними засобами.

На території м. Луцька діє понад двадцяти об'єднань громадян, діяльність яких має соціальне спрямування, членами яких є тисячі громадян, що мешкають на території нашого міста. Левову частку об'єднань громадян складають незахищені категорії населення, які першочергово потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.

Програмою передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям, які працюють у напрямку соціальної підтримки та адаптації громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, а також інших верств населення, що опинились у складних життєвих обставинах.

В рамках цих заходів продовжуватиметься фінансування діяльності Центру обліку бездомних громадян Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» щодо надання соціальних послуг бездомним громадянам (облік, реєстрація, реінтеграція бездомних громадян тощо).

З метою запровадження партнерських відносин між органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями, що передбачає поєднання засобів, можливостей і зусиль для досягнення загальної мети – підвищення якості соціальних послуг жителям територіальної громади – Програмою передбачається така форма співробітництва з громадськими організаціями соціального напрямку, як соціальне замовлення на реалізацію окремих, визначених пріоритетних соціальних проблем міста.

Це в свою чергу підвищить ефективність та адресність соціальних послуг, сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективному використанню бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем та активному залученню додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.

На підставі аналізу надання соціальних послуг, з точки зору ефективності соціального захисту населення, вперше в Луцьку запроваджується механізм отримання соціальних послуг за допомогою впровадження та реалізації проекту «Соціальна картка лучанина». Учасниками проекту виступають Луцька міська рада, банківські установи, торгові підприємства, медичні заклади, транспортні перевізники тощо.

Проект являє собою комплекс заходів з розробки та поетапного впровадження соціальної картки в різних сферах суспільного життя. В результаті впровадження даного проекту буде створено єдину інформаційно-розрахункову систему та переведено всі види соціальних допомог та платежів на систему безготівкових розрахунків.

Соціальна картка – це не просто банківська платіжна картка, а складний інтелектуальний інструмент, що включає в себе технологію банківської картки та соціальну інформацію, яка ідентифікує пільговика, його карту, пільгу, її розмір тощо, що надасть можливість ведення автоматизованого обліку використання пільг.

За рахунок вищезазначеного механізму впроваджуватиметься формування цілісної системи соціального захисту населення міста, забезпечення адресного надання послуг окремим категоріям громадян, шляхом отримання, окрім доступу до банківського рахунку, додаткового сервісу: користування знижками у сфері торгівлі, надання пільгових послуг в громадському транспорті, пільгове придбання ліків тощо.

Впровадження даного проекту дозволить підвищити зручність отримання соціальних пільг для громадян, а для органів місцевого самоврядування – надасть можливість встановлення реальних обсягів наданих пільг та послуг, удосконалення механізмів адресної підтримки соціально незахищених верств населення.

Важливою умовою вирішення соціальних проблем громади є впровадження механізму соціальної відповідальності бізнесу на засадах між секторного партнерства. На сьогодні представники великого та середнього бізнесу підтримують окремі соціальні проекти та акції, але ця діяльність є безсистемною та ситуативною. Саме тому Програмою передбачені заходи щодо налагодження соціального партнерства – співпрацю бізнесу та влади – з метою вирішення нагальних соціальних проблем громади.

Питання соціальної відповідальності бізнесу перед громадою є як ніколи актуальними. При цьому активна соціальна позиція підприємців має полягати в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Збільшення рівня висвітлення діяльності компаній у царині благодійництва дасть змогу пересічному громадянину дізнатись, що комерційні організації не лише намагаються отримувати прибутки, а й піклуються про громаду, де вони працюють, є соціально відповідальними.

Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади є надзвичайно важливим, оскільки головним джерелом одержання благодійної допомоги громадяни вважають якраз комерційний сектор.

Посилення соціальної відповідальності бізнесу, заохочення до соціальної активності підприємців є необхідними умовами для створення соціальної солідарності.

Саме органи місцевої влади мають відіграти ключову роль у налагодженні стабільного та ефективного зв'язку між бізнесом і громадою у вирішенні соціальних проблем на засадах добровільності та взаємовигоди.

3. Визначення мети Програми

Мета програми полягає у створенні фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.

4. Основними завданнями Програми є:

 1. створення дієвих механізмів здійснення соціальної політики, координація діяльності інших суб'єктів соціальної політики на засадах відкритості, прозорості, ефективності шляхом адресного надання соціальних послуг;
 2. створення механізму поступового, поетапного запровадження форм надання соціальних послуг, як за їх видами, так і за категоріями отримувачів;
 3. запровадження електронного соціального паспорта (соціальна картка) для відповідних категорій осіб, які мають право на соціальні послуги;
 4. запровадження^нових форм співробітництва та партнерства із об'єднаннями громадян та представниками бізнесу щодо надання соціальних послуг мешканцям міста;
 5. створення у місті безбар'єрного середовища для мало мобільних груп населення;
 6. соціальна реабілітація шляхом створення безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури міста, що надасть можливість інвалідам приймати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися;
 7. реалізація системного підходу до визначення розміру видатків місцевого бюджету на належне фінансове забезпечення надання соціальних послуг;
 8. забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів, що передбачені у місцевому бюджеті на надання соціальних послуг окремим громадянам.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки виконання Програми

Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних послуг, прийняття Програми ефективніше забезпечить розв'язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію органів міської ради, об'єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері міста.

Одним з основних шляхів поліпшення соціальної ситуації в місті є відповідне формування соціальної політики міста. Аналіз діючих державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики - перетворення України в соціально орієнтовну державу.

Враховуючи вищевикладене, визначені такі пріоритетні напрямки Програми:

 1. Сталий розвиток системи надання соціальних послуг в місті через забезпечення адресного надання місцевих соціальних гарантій, їх урізноманітнення, поступове зростання якості, з урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).
 2. Запровадження інноваційних соціальних послуг для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 3. Налагодження ефективної співпраці з громадськими організаціями щодо надання якісних соціальних послуг мешканцям міста, що потребують підтримки.
 4. Забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів інфраструктури міста.
 5. Запровадження інноваційного проекту «Соціальна картка лучанина».
 6. Розвиток та сприяння соціальній відповідальності бізнесу.
 7. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Щороку при формуванні бюджету будуть передбачатись цільові кошти, виходячи із фінансових можливостей, для забезпечення виконання заходів Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011 -2015 роки.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Початок дії Програми: 1 січня 2011 року.

Закінчення дії Програми: 31 грудня 2015 року.

7. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цієї верстви населення, поліпшенню соціальної ситуації в місті.

8. Ресурсне забезпечення
Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн..

I

II

III

IV

V

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.
у тому числі:
міські бюджети

 

 

 

 

 

 

кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

Інші кошти

 

 

 

 

 

 

9. Напрями діяльності та заходи Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки

9.1. Напрями діяльності


з/п

Напрями діяльності

Реалізація проекту «Соціальна картка Лучанина»

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу

Надання грошової та натуральної (продуктів харчування та непродовольчих товарів) допомоги соціально незахищеним верствам населення

Надання соціальних послуг бездомним громадянам

Надання широкого спектру соціальних послуг та інших видів допомоги одиноким пенсіонерам та непрацездатним громадянам

Здійснення підтримки громадських організацій діяльність яких має соціальне спрямування

Розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста з використанням механізму соціального замовлення на конкурсній основі

Створення безбар’єрного середовища для маломобільних верств населення

9.2. Заходи Комплексної міської програми соціального захисту населення
на 2011-2015 роки

Дополнительная информация