Міжнародне

Заголовок Автор Хиты
Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам, щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну Автор: Наталия 1810
Конвенція про права інвалідів Автор: Наталия 2546
План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках Автор: Наталия 2138
Європейська соціальна хартія Автор: Наталия 2359
Резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів Автор: Наталия 3057
Рекомендация R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о последовательной политике в отношении инвалидов Автор: Наталия 1623
Конвенція про права дитини Автор: Наталия 2898
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Автор: Наталия 3584
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Автор: Наталия 2289
Загальна декларація прав людини Автор: Наталия 2614

Дополнительная информация